Degersjön

Degersjöns naturreservat ligger intill Innertavle by. Området är ett stadsnära vildmarksområde där man som besökare kan uppleva naturen på naturens egna villkor.

Det unika med Degersjön är områdets stora sammanhängande yta av opåverkade gamla granskogar nära kusten. Skogar längs kusten brukar oftast vara mycket mer brukade än vad de runt Degersjön är. I reservatet finns det också mycket lövträd. Du kan vandra längs Degersjöns västra sida upp till en rastplats med eldstad och bänkar. Här har du fin utsikt över sjön. Våtmarkerna är före detta havsvikar och havsstrandängar som snörts av i och med landhöjningen.

Livsmiljö för en mängd växter och djur

Själva Degersjön utgör häckningslokal för bland annat storlom och småskrake. I reservatet kan man med lite tur träffa på tretåig hackspett, spillkråka eller se havsörn och fiskjuse. I naturskogen lever en mängd spännande arter som doftskinn, ullticka, lunglav och liten aspgelélav.

Tretåig hackspett.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Degersjön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon med undantag för på befintliga vägar och för snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Medvetet störa djurlivet.
  • Skada mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och samla in insekter eller andra djur.
  • Sätta upp tavla, affisch plakat, inskrift eller liknande.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2007
Storlek: 180 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat