Björktjärnskammen

Björktjärnskammen är en tre kilometer lång ås som skapats av undervattenströmmar när inlandsisen sakta smälte och drog sig tillbaka för 10 000 år sen. Följ stigen på åsen till skogsvaktarkojan.

Från vägen i sydost, där åsen börjar, finns en väl upptrampad stig som följer åsen ända till dess slut i nordväst. Efter ca en kilometers vandring från vägen kommer man till en liten skogskoja under 1950-talet använts av skogsarbetare. Eftersom det har varit skogsbruk i området så är skogen ganska ung.

Skogsvaktarkojan från 1950-talet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Björktjärnskammen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta.
  • Elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek:
34,7 hektar
Kommun:
Lycksele
Skyddsform:
Naturreservat