Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd till tävling på väg – Bauhaus Royal Rally of Scandinavia

Länsstyrelsen lämnar tillstånd till tävling på väg – Bauhaus Royal Rally of Scandinavia – i enlighet med ansökan så som den slutligen bestämts, de åtaganden som lämnats av arrangören och med de villkor som framgår av beslutet.

För fordon som deltar i tävlingen meddelar länsstyrelsen undantag från gällande föreskrifter om högsta tillåtna hastighet vid färd på de specialsträckor som ingår i tävlingen. Undantaget gäller under den tid som tävlingen pågår. Specialsträckorna framgår av kartbilaga till detta beslut.

Länsstyrelsen beslutar tillfälliga lokala trafikskrifter enligt bilaga 2 till detta beslut. Trafikföreskrifterna kungörs på Transportstyrelsens webbplats under beteckningarna 17TFS 2024:2 till 17FS 2024:11. Länsstyrelsen lämnar också tillstånd till offentlig tillställning i samband med arrangemanget. Länsstyrelsen beslutar om kungörelsedelgivning med stöd av 47 § och 49 § 1. delgivningslagen.

För att överklaga beslutet

Tillståndet till tävling på väg kan överklagas till Transportstyrelsen och tillståndet till offentlig tillställning kan överklagas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Sista dag för överklagande är 27 maj 2024.

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Värmland.

Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad

eller varmland@lansstyrelsen.se.

Ärendets diarienummer är 1416-2024

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss