Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Underhållsröjning i kraftledningsgator

Är du involverad i planeringsfasen för att röja i kraftledningsgator? Vanligtvis kräver det ett samråd, men om du följer rekommenderade säkerhetsåtgärder behövs ingen anmälan.

Underhåll regelbundet

Enligt Länsstyrelsen i Värmland har miljön längs kraftledningsgator anpassat sig till regelbunden röjning. Om du som verksamhetsutövare följer vår vägledning med försiktighetsåtgärder behöver du inte lämna in en anmälan för samråd. Du hittar information om de rekommenderade åtgärderna för bland annat mark, vatten och fornlämningar på vår webbplats.

Åtgärd i naturmiljön

Det är viktigt att notera att detta undantag inte gäller för åtgärder som utförs inom skyddade områden där reglerna förhindrar ingripanden, eller inom Natura 2000-områden där särskilda arter och naturtyper skyddas. Undantaget gäller inte heller avverkning av träd längs kanten på området.

Om samråd

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss