Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilt försvar – en viktig del av Nato

Den 7 mars blev Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Att Sverige blir en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

Det här är en viktig dag för Sverige. Vårt lands anslutning till försvarsalliansen Nato ökar vår säkerhet och trygghet i det kraftigt försämrade omvärldsläget. Att gå med i Nato innebär också en förpliktelse att bidra till hela alliansens säkerhet. En viktig del i detta är det civila försvaret där Länsstyrelsen spelar en viktig roll och vi arbetar nu för att kunna ta oss an det uppdraget, säger landshövding Georg Andrén.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar även under krigsfara och krig. Det är något som Länsstyrelsen nu kommer att fokusera ännu mer på.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med civilt försvar. Länsstyrelsen arbetar nu vidare med att konkretisera vad vi behöver göra utifrån vår roll i det civila försvaret.​

Civilt försvar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss