30 maj 2024 klocka 09.00 - 15.00

Stöd till utsatta i sexuell exploatering
- med särskilt fokus på barn och unga i samhällsvård

Svartvitt foto på fem ungdomar bakifrån

Välkommen till en fortbildande dag om stöd och skydd till en utsatt grupp.

Barn och unga som utsätts för sexuell exploatering har rätt till stöd oavsett var de bor. Därför är ni som arbetar som socialsekreterare med barn och unga (i samhällsvård), som arbetar i civilsamhället och på HVB- och SiS-hem viktiga. Konferensen är en del av de återkommande nätverktsträffarna för Resursnätverket för mottagande och etablering av ensamkommande barn och unga. Dagen syftar till att ge kunskap om och verktyg för att stötta barn och ungdomar som utsätts eller har utsatts för sexuell exploatering. Utbildningsdagen sker i samverkan mellan länsstyrelserna Dalarna, Värmland och Örebro.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som möter målgruppen och är verksam inom Dalarna, Värmland eller Örebro län. Länsstyrelserna förbehåller sig rätten att fördela platserna till utbildningsdagen då platserna är begränsade.

Program

08.30-09.00 Registrering och fika

09.00-09.15 Inledning

09.15-10.00 Kroppen som ingång till själen - Att möta kvinnor utsatta i prostitution och att samtala med unga om sexualitet och sexuellt våld.

Åsa Haggren, barnmorska på Mika hälsa.

10.00-10.30 Dubbel utsatthet - En statlig utredning om sexuell exploatering av barn i samhällsvård

Petra Tammert Seidefors, senior utredare Jämställdhetsmyndigheten.

10.30-10.50 Paus

10.50-11.50 Ensamkommande flickor och unga kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter

My Opperdoes, barnmorska och doktorand, Kunskapscentrum för sexuell hälsa Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

11.50-13.00 Lunch

13.00-14.15 Att läka från sexuellt våld och ungas utsatthet på nätet

Kalle Norwald, socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog.

14.15-14.30 Erfarenhetsutbyte

14.30-14.40 Information från Länsstyrelserna

14.40-15.00 Fika och mingel

Åk gemensamt till utbildningen

Det kommer finnas möjlighet till gemensam transport med buss till och från Örebro. Bussen kommer avgå från Karlstad och kommer även stanna i Kristinehamn.

Anmälan

Du anmäler dig via Länsstyrelsen Örebros webbplats.

Anmälan

Var:
Örebro
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
16 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss