Du är nu anmäld

Din anmälan har registrerats och om du har angett en e-postadress har bekräftelse gått till den.

Vid frågor kring din anmälan eller kalenderaktiveteten, vänd dig till kontaktperson som var angiven för aktiviteten.

Använd inte bakåt-knappen i webbläsaren för att komma till din kalenderaktivitet. Gå till kalendern och välj där istället.

Kontakt