Dalstorps skogar

Hela reservatet är blockrikt och på sina håll riktigt trolskt med hänglavar och mossor.

Solen lyser genom hängande grangrenar över en glänta som skapats mellan stora block och ett avbrutet träd.

Döda träd och blockig skog. Foto Linda Stöberg.

I det östra delområdet finns fina, gamla tallar i äldre granskog och närmast åkern finns ett fint aspbestånd. Det sydligaste delområdet är ganska litet och ligger på en höjd. Här kan man njuta av fina gamla tallar. Det västligaste området har ganska blandad skog och är väl värt en upptäcktsfärd. Närmast tomten finns ett litet område med äldre lövträd. Det är för litet för att promenera i, men de gamla träden är viktiga ur naturvårdssynpunkt.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • framföra motorfordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 22,5 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland