Forsmarks bruk

Forsmarks bruk tillhör de mer kända järnbruken i Uppland. Under 1500-talet anlades här ett kronobruk med en tackjärnsproduktion baserad på malm från Dannemora gruvor.

Under 1500-talet anlades ett kronobruk i Forsmark som producerade tackjärn. Malmen kom från Dannemora gruvor. År 1624 arrenderades Forsmark ut till bland andra Gerard de Besche och Peter Rochet, vilka sedermera övertog bruket. Familjen de Besche ägde sedan bruket fram till år 1735. Under 1600-talet blev Forsmark ett fullskaligt järnbruk med moderna och effektiva anläggningar. Nya metoder infördes i tillverkningsprocessen, främst genom vallonernas ankomst till landet.

Familjen Jennings

År 1751 inleddes en ny epok i brukets historia, då anläggningen förvärvades av Robert Finlay och Frans Jennings. Tio år senare blev Jennings' son John ensam ägare. Han inledde den stora omgestaltningen av bruksmiljön, som färdigställdes ungefär ett halvsekel senare. John Jennings ville skapa en storslagen bruksanläggning och anlitade arkitekten Jean Eric Rehn, som vid den här tiden bland annat var engagerad i uppbyggandet av Gimo bruk.

Jean Eric Rehn (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Herrgården är placerad i bruksgatans fond, längs vilken Jennings även påbörjade uppförandet av nya arbetarbostäder. Herrgården stod färdig 1774 och har välbevarade interiörer med bland annat dekorationsarbeten, utförda av hovmålaren Lars Bolander.

Frans Jennings (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

af Ugglas

Forsmark såldes 1781 till Samuel af Ugglas. Han fortsatte att genomför den strikta planen genom att låta uppföra en ny brukskyrka i nyklassicistisk stil. Den ritades av arkitekten Olof Tempelman och invigdes år 1800. Kyrkan som symbol för den andliga makten placerades i bruksgatans ena ände, och som motpol till herrgården symbol för den världsliga makten i bruksgatans andra ände. Samuel af Ugglas lät Fredrik Magnus Piper, 1786–1791 anlägga en engelsk park bakom herrgården. I parken finns romantiska och exotiska inslag, som små tempel, broar och monument. Släkten af Ugglas ägde bruket fram till 1975. Då såldes det till Forsmarks Kraftgrupp AB, som idag använder herrgården för representation. Järnhanteringen i Forsmark upphörde 1897.

Forsmarks bruk var det första bruket i Uppland, som förklarades som byggnadsminne.

Varför är Forsmarks bruk byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Forsmarks bruk handlar det framför allt om att:

  • Forsmarks bruk strikta och välordnade plan och välbevarade bebyggelse, uppvisa en närmast ideal bruksmiljö, är alltjämt mycket välbevarad.
  • Anläggningen med sin huvudbyggnad av Jean Eric Rehn och kyrka av Olof Tempelman och med sin engelska park, av Fredrik Magnus Piper, en av de tidigaste och bäst bevarade i sitt slag, har ett högt arkitekturhistoriskt värde, och minner om en kultur- och industrihistoriskt viktig epok i länets och landets historia.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation

Fakta

Adress: Forsmark, ca en mil nordväst om Östhammar
Kommun: Östhammar
Socken: Forsmark
Byggt: 1770-talet
Arkitekt: Jean Eric Rehn
Ägare: Forsmarks Kraftgrupp AB
Skyddsår: 1975
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.