Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Specialtränad hund söker efter granbarkborrar

Bilden visar en hund som med stor koncentration söker efter barkborreangripna träd.

Länsstyrelsen har fått hjälp att hitta angripna granar

Länsstyrelsen har i år fått ovärderlig hjälp av en specialtränad barkborrehund i arbetet att hitta träd som angripits av granbarkborrar. Hunden känner doften av barkborrarna och markerar då vilka träd som är angripna.

Senaste åren har många granar i länet dött på grund av denna lilla skalbagge. Det gäller såväl inom som utanför skyddade områden. De naturvärden som är knutna till gran får det kämpigt om allt för många granar dör. Särskilt i kalkbarrskogar är granen en viktig komponent för den övriga mångfalden i skogen.


Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000