Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya fiskeregler från och med 1 april

Vy över Mälaren.

Mälaren, där det tillkommit ett nytt fredningsområde med fiskeförbud två och en halv månader om året. Även skärgården har fått nya fredningsområden. Foto: Mostphotos

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat om nya fiskeregler. I Stockholms län har det tillkommit tio nya fredningsområden. Länsstyrelsen, som arbetar för livskraftiga fiskbestånd och en hållbar fiskerinäring, bidrar med underlagen till en hållbar fiskeförvaltning som passar de regionala förutsättningarna.

De nya reglerna innebär att det i Mälaren finns ett nytt fredningsområde i Garnsviken vid Sigtuna. I området är det totalt fiskeförbud under perioden 1 april–15 juni.

Garnsviken är ett viktigt lekområde där det har varit stora problem med fisket. Länsstyrelsen har ett bra samarbete med Sigtuna fiskevårdsförening och de har nyligen fått bidrag från oss för att intensifiera fisketillsynen under 2024. Att platsen är ett fredningsområde och att det bedrivs fisketillsyn som tillser att fiskeförbudet efterlevs är bra åtgärder för att stärka gösbeståndet i den delen av Mälaren, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsultent på Länsstyrelsen Stockholm.

I Stockholms skärgård har det tillkommit nio nya fredningsområden, varav tre har fiskeförbud under perioden 1 april–15 juni, ett under perioden 15 september–31 december och fem där fiskeförbud gäller året runt.

Med de nya fredningsområdena är vårlekande fisk nu fredade från fiske i 62 vikar spridda runt om i skärgården. Det är åtgärder som vi tar till för att främst freda beståndet av gädda, som är katastrofalt dåligt. Men det räcker naturligtvis inte. Det är frustrerande att det går så långsamt med utflyttningen av trålgränsen och att det storskaliga fiskets påverkan på skärgårdens ekosystem fortgår samtidigt som vi har stora problem med gråsäl och skarv som äter upp fisken, fortsätter han. Men man måste ändå kunna adressera en sak i taget, säger Henrik C Andersson.

HaV har även beslutat om en justering i tid när det är tillåtet att fiska siklöja i Mälaren på hösten. Nu är det tillåtet att fiska siklöja i Mälaren under perioden 16 juni–31 augusti samt 9 oktober–22 november. Justeringen är en anpassning till klimatförändringarna som innebär att Mälaren blir varmare för varje år, vilket påverkar fisket. Det har också skett en ändring av tiden i två befintliga fredningsområden.

Fiske (kartor över fredningsområden i Stockholms län)

Webbplatsen Svenska fiskeregler Länk till annan webbplats.

Nya fredningsområden från och med 1 april 2024 där det råder fiskeförbud hela eller delar av året.

Plats

Kommun

Fredningstid

Garnsviken

Sigtuna

1 april–15 juni

Tunholmssundet, Arholma

Norrtälje

1 april–15 juni

Källviken/Fladen, Blidö

Norrtälje

1 april–15 juni

Norrviken, Lökaön

Värmdö

1 april–15 juni

Isättraviken

Österåker

15 september–31 december

Storön-Fladen

Värmdö

Året runt

Braka

Värmdö

Året runt

Ängskär/Brunskär

Värmdö

Året runt

Dyviksmaren

Tyresö

Året runt

Ängsholmen

Haninge

Året runt

Förändringar i tid för fiskeförbud och tillåtelse av fiske av siklöja.

Plats

Kommun

Tid

Älgkilen

Värmdö

Fredningstid: 1 april–15 juni

Vaxholm

Vaxholm

Fredningstid: 1 januari–15 juni

Mälaren

Tillåtet att fiska siklöja:
16 juni–31 augusti och 9 oktober–22 november

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss