Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svindersvik och S:t Görans gymnasium blir byggnadsminnen

Exteriören av f.d. S:t Görans gymnasium

Foto: Marina Arnshav/Länsstyrelsen

Ett välbevarat sommarnöje från 1700-talet och en modernistisk betongbyggnad i Le Corbusiers stil har förklarats som byggnadsminnen av Länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt synnerligen värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Ett byggnadsminne får inte förändras utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Stockholms län har nu 199 byggnadsminnen, sedan Länsstyrelsen i Stockholm beslutat att byggnadsminnesförklara ytterligare två anläggningar:

  • Svindersvik i Nacka, familjen Grills välbevarade sommarnöje från 1740-talet
  • före detta S:t Görans gymnasium i Stockholm, ett av landets främsta exempel på modernistisk betongarkitektur.

Ett byggnadsminne ska berätta något om vår historia – om samhällsutvecklingen, om människors livsvillkor eller om synsätt i olika tider. Länsstyrelsen tar fram bestämmelser för hur varje byggnadsminne ska vårdas och underhållas och vad som inte får ändras.

Det här är ett sätt att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader så att också kommande generationer får möjlighet att ta del av vårt kulturarv, säger Länsstyrelsens antikvarie Marina Arnshav.

Svindersvik

En 1700-tals byggnad vid vattnet omgiven av lummig grönska och med höghus i bakgrunden.

Svindersvik i Nacka. Foto: Peter Segemark/Nordiska museet

Svindersvik i Nacka är ett sommarnöje från 1740-talet. Anläggningen består av flera byggnader, park och trädgård och är en av Sveriges bäst bevarade rokokoanläggningar, ritad av arkitekt Carl Hårleman. Det var den ekonomiskt starka familjen Grill, med kopplingar till Ostindiska kompaniet, som lät bygga Svindersvik.

Länsstyrelsen anser att anläggningen har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Det beror till stor del på att Svindersvik fortsatte att vara ett sommarnöje under hela 200 år.

Svindersvik har aldrig använts som permanent bostad. Därför har husen inte moderniserats i någon högre utsträckning. Det ger en autentisk upplevelse, bland annat av arbetsmiljön i ett 1700-talskök. Att välbeställda borgare lät bygga sommarnöjen utanför staden var något nytt på 1700-talet, säger Marina Arnshav.

Sedan 1950-talet ägs fastigheten av Nordiska museet som erbjuder visningar för allmänheten under sommaren.

Beslut om byggnadsminnesförklaring av sommarnöjet Svindersvik på fastigheten Sicklaön 90:1, Nacka kommun Pdf, 685.6 kB.

Svindersvik, Nordiska museet Länk till annan webbplats.

Före detta S:t Görans gymnasium

Entréhallen till f.d. S:t Görans gymnasium.

Entréhallen till f.d. Nya yrkesskolan/S:t Görans gymnasium. Foto: Marina Arnshav/Länsstyrelsen

Före detta S:t Görans gymnasium på Kungsholmen i Stockholm hette ursprungligen Nya yrkesskolan. Byggnaden uppfördes 1956–1960 och är ritad av arkitekterna Léonie och Charles-Eduard Geisendorf. Det är ett av landets främsta exempel på modernistisk betongarkitektur.

Den elva våningar höga byggnaden har ett starkt arkitektoniskt uttryck, nära besläktat med den hos Le Corbusier, modernismens förgrundsgestalt. Den magnifika entréhallen med slanka betongpelare i flera våningar har en särställning.

Skolbyggnaden berättar om efterkrigstidens planerings- och arkitekturideal. Den har hyllats för sin arkitektur sedan den invigdes, men har också röstats fram som en av Stockholms fulaste byggnader, säger Marina Arnshav.

När byggnaden stod klar kunde Stockholms kommuns yrkesskola för kvinnor samlas under ett tak. Där fanns bland annat husmodersskola, hushållsteknisk yrkeskurs samt kurser för flygvärdinnor, skolmåltidspersonal, bagare, sjukvårdsbiträden och sömmerskor. Högt ställda ambitioner gjorde att skolan blev internationellt uppmärksammad redan på projekteringsstadiet.

Byggnaden är sedan några år ombyggd till studentbostäder och ägs i dag av Svenska Bostäder.

Byggnadsminnesförklaring av f.d. S:t Görans gymnasium/Nya yrkesskolan på fastigheten Vallgossen 14, Stockholms kommun Pdf, 13.8 MB.

Byggnadsminnen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss