Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets aktörer förebygger och bekämpar våld tillsammans

Operation Kvinnofrid

Mäns våld mot kvinnor är fortsatt ett utbrett problem i Stockholms län. Regionala aktörer stärker nu sina åtaganden och åtgärder, för att förebygga och bekämpa våldet.

Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms Stad och Storsthlm enades 2020 kring en gemensam strategi inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid. Syftet med strategin är att stärka det regionala och lokala arbetet för att förebygga och bekämpa våld och att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan länets aktörer.

Nu har Operation Kvinnofrid antagit en ny handlingsplan som framför allt stärker arbetet för att nå målen:

  • våldsutövare ska ha tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov
  • myndigheter och aktörer ska arbeta aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.

Genom att utveckla stödet till yrkesverksamma som kommer i kontakt med våldsutövare ska aktörerna bättre kunna förebygga återfall hos våldsutövare. Dessutom ska Operation Kvinnofrids aktörer förbättra sin samverka kring frågor som rör kontaktförbud, informationsdelning och sekretessbrytande bestämmelser, för att ytterligare stärka det förebyggande arbetet.

I den nya handlingsplanen finns också en mängd insatser som riktar sig till arbetsgivare kring hälsovård, sjukvård, tandvård, sjukpennings- och rehabiliteringsärenden. Insatserna ska göra det lättare att upptäcka både våldsutsatta och våldsutövare, säger Ulrika Holmström, utvecklingsledare på Länsstyrelsens enhet för social utveckling.

Åtgärderna i Operation Kvinnofrids handlingsplan gäller för Länsstyrelsen, Polisen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Storsthlm samt Stockholms stad. Nytt är att även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med åtaganden i arbetet.

Handlingsplanen är en del av Operation kvinnofrids ”Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026”, med åtta gemensamma regionala mål.

Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län – Handlingsplan 2024–2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

operationkvinnofrid.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss