Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län – STRATEGI 2020–2026

Ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet och ska vara en självklarhet för alla människor som lever och vistas i Stockholms län. För att förebygga och bekämpa våldet har Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm tagit fram en gemensam strategi för länet. Strategin gäller våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexuellt våld oberoende relation. Uppdaterad version 2021.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019_23&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss