Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen uppmärksammade minnesdagen för Förintelsens offer med filmvisning

Landshövding Anna Kinberg Batra, Micael Bindefeldt filmskaparen Johan Palmgren i samtal på en scen. 

Landshövding Anna Kinberg Batra, Micael Bindefeldt filmskaparen Johan Palmgren i samtal på scenen efter förhandsvisning av filmen "Insamlingen" med anledning av Förintelsens minnesdag den 27 januari.

Den 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Det är en dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för människors lika värde. I samband med detta bjöd landshövding Anna Kinberg Batra tillsammans med Michael Bindefeldt och hans Stiftelse till minne av Förintelsen, in till en förhandsvisning av filmen ”Insamlingen” av dokumentärfilmaren Johan Palmgren.

Filmen handlar om insamlandet av föremål till Sveriges museum om Förintelsen. Den låter oss träffa några av de förintelseöverlevare och deras anhöriga som bidragit till museet, och låter oss ta del av deras berättelser.

Det är vårt gemensamma ansvar att verka för att Förintelsens berättelser lever vidare och inte glöms bort. Liksom att verka för alla människors lika värde. Man ska kunna bära religiösa symboler i Stockholm och på andra platser i Sverige utan att vara rädd. Man ska kunna samlas i sin församling oavsett trostillhörighet utan att vara rädd. Man ska kunna leva tryggt och fritt i Stockholm oavsett varifrån man kommer. Det kan man inte i dag och det är helt oacceptabelt, säger landshövding Anna Kinberg Batra.

Länsstyrelsen är en viktig aktör i arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna, inte minst för judar och romer som var två grupper som föll offer för Förintelsen. I dag har de status som erkända nationella minoriteter i Sverige.

Länsstyrelserna har liksom övriga offentliga aktörer, skyldigheter att respektera, skydda och tillgodose rättigheter som regleras genom internationella konventioner och svensk lagstiftning.

Sedan 2004 har länsstyrelserna haft olika uppdrag kring mänskliga rättigheter i regleringsbrev och i vår länsstyrelseinstruktion. Sedan 2010 har Länsstyrelsen i Stockholm ett delat huvudansvar tillsammans med Sametinget för att samordna och följa upp Sveriges minoritetspolitik.

Arbetet med att värna och verka för mänskliga rättigheter är en tradition som landshövdingar och överståthållare burit längre. Om detta kunde landshövding Anna Kinberg Batra berätta en anekdot för de som deltog i mottagningen på Tessinska palatset efter torsdagens filmvisning:

På 1700-talet fick man inte leva öppet som jude i Sverige eller Stockholm. För att stanna här tvingades man att dölja sin religion eller konvertera. Carl Sparre, den allra första överståthållaren som fick ta plats i Tessinska palatset, skrev för över 250 år sedan ett brev till kungen Gustaf III som bidrog till ett undantag som gjorde att den judiska församlingen i Stockholm kunde startas 1775.

Filmen ”Insamlingen” kan ses på SVT Play från och med den 27 januari.


Mänskliga rättigheter och demokrati

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss