Skyfallsliknande regn i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Återanvändning av byggmassor ska ge klimatvinst

En lastbil dumpar stenmassor. Lastbilen står högs upp på stenhögen.

Foto: Mostphotos

Det förbrukas stora mängder berg- och jordmassor för att bygga bostäder och infrastruktur i takt med att Stockholms län utvecklas. Men i stället för att återanvända massorna från projekten bryts nya. Det är varken miljömässigt eller ekonomiskt hållbart. För att skapa en cirkulär och klimatanpassad hantering av berg- och jordmassor i länet har en ny strategi tagits fram. Det är den första masshanteringsstrategin i landet med en bred regional uppslutning.

Varje år används 19 miljoner ton berg- och jordmassor för att bygga bostäder och infrastruktur i Stockholms län. Samtidigt genererar byggprojekt cirka 16 miljoner ton massor – men de återanvänds i låg utsträckning. I stället körs de iväg, ibland långt bort. Parallellt med det bryts nya massor. Det behövs nya arbetssätt för att i större utsträckning återanvända de massor som redan finns lokalt inom byggprojekten och minska transporterna.

Det är för att uppnå detta som Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad har tagit fram en gemensam strategi för hantering av massor i Stockholms län. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en mer resurseffektiv och klimatsmart hantering av berg- och jordmassor i länet och att åstadkomma en regional samsyn kring de problem och lösningar som finns. Det kommer i sin tur att ge flera värdefulla vinster: minskad miljö- och klimatpåverkan, tryggad materialförsörjning i länet, minskad uppkomst av avfall som kräver transporter och deponikapacitet samt minskade byggkostnader.

Det är viktigt att ha en samsyn i länet om hur vi kan arbeta för att ta tillvara de berg- och jordmassor som kommer från många av länets bygg- och infrastrukturprojekt. Genom arbetet med strategin har vi samlats kring gemensamma målsättningar som grund för att ta fram lösningar för en ökad cirkuläritet och resurseffektivitet, säger Åsa Ryding, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Stockholm.

Branschen behöver ställa krav vid inköp

Fördelarna med en lokal och cirkulär masshantering är många. Studier och praktiska exempel har visat att det går att reducera klimatbelastningen med cirka 30 procent, samtidigt som det sänker byggkostnaderna och minskar trycket på våra vägar.

En klimatsmart och cirkulär masshantering kräver konkreta åtgärder. Ett exempel är att det behövs väl placerade platser runtom i länet för lokal återanvändning av berg- och jordmassor så att de inte behöver köras så långt bort. Ett annat exempel är att beställare behöver ställa större krav på återanvänt material när de köper in berg- och jordmassor, så att det skapas en marknad för cirkulära produkter.

Nästa steg i arbetet är att ha en fortsatt dialog med länets kommuner och branschen. De är nyckelaktörer och det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att utveckla åtgärderna, säger Åsa Ryding.

Målen i masshanteringsstrategin ska följas upp varje år och strategin i sin helhet ska följas upp vart fjärde år.

Strategi för hantering av massor i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Beskrivning av begrepp

Berg- och jordmassor – Massor av ballastkvalitet, där stenmaterial används för konstruktion och jordmassor för planteringar.

Ballast – Generell term för stenmaterial. Ballast används som fyllnadsmaterial i hus och vägkonstruktioners grundläggning och utgör huvudkomponenten i asfalt och betong.

Återanvändning av massor – En mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor av ballastkvalitet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss