Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beredskapsveckan: Träffa Länsstyrelsens beredskapsexperter!

Fyra experter på beredskapsfrågor som alla jobbar på Länsstyrelsen Stockholm.

Några av Länsstyrelsens experter på beredskap och civilt försvar som du kan ställa frågor till under Beredskapsveckan.

I dag inleds Beredskapsveckan! Länsstyrelsen Stockholm kommer under veckan att vara på plats i sex kommuner för att möta allmänheten och berätta om hur vi jobbar med att stärka länets beredskap. Länsstyrelsen genomför även flera övningar under Beredskapsveckan, bland annat om störningar i betaltjänstsystemet.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har lett till en säkerhetspolitisk situation i Sveriges närområde och i Europa som är sämre än på mycket länge. Samtidigt visar Ukrainas kamp att även Sverige har mycket att lära av Ukraina.

Ukraina visar oss att ett starkt civilt försvar är en angelägenhet för hela samhället. Det är en förmåga som vi bygger upp tillsammans, både aktörer i länet och alla vi medarbetare på Länsstyrelsen. Därför är årets Beredskapsvecka mer angelägen än någonsin, säger landshövding Anna Kinberg Batra, Länsstyrelsen Stockholm.

Beredskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) årliga informationsinsats för att öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Årets tema är "Öva!" och MSB uppmuntrar både privatpersoner och samhällsaktörer att under en vecka lägga extra tid på att öva sin beredskap med start idag.

Kommuner övar trygghetspunkter

En viktig del av länets krisberedskap och civila försvar är kommunernas trygghetspunkter, platser där människor kan värma sig, ladda mobiler och få information i händelse av kris och krig. Inför Beredskapsveckan har Länsstyrelsen därför föreslagit att länets kommuner övar på att öppna upp sina trygghetspunkter och platser för nödvatten för allmänheten. I sex av de kommuner som anordnar denna typ av aktiviteter så kommer Länsstyrelsens experter inom krisberedskap och civilt försvar att finnas på plats.

Att höja allmänhetens kunskap om totalförsvaret är en prioriterad fråga i vårt län. Därför är det här bra tillfällen för oss att möta invånare i länet för att sprida kunskap om hur Länsstyrelsen arbetar med beredskapsfrågor, men även för att få en bättre uppfattning om vilka frågor som allmänheten har. Dessutom kommer flera andra aktörer inom det civila försvaret att finnas på plats i kommunerna, säger länsöverdirektör Åsa Ryding.

Aktörer i länet övar störningar i betaltjänstsystemet

Det arrangeras även flera övningar på Länsstyrelsen under Beredskapsveckan. Den 25 september medverkar Anna Kinberg Batra i en övning om störningar i betaltjänster som anordnas tillsammans med Samverkan Stockholmsregionen. En rad aktörer från olika samhällssektorer i länet deltar. Syftet är att synliggöra vilka effekter som kan uppstå i samhället om betaltjänster inte fungerar som förväntat.

Länsstyrelsen, försvarsorganisationer och kommuner övar vid störda förhållanden

Den 26 september deltar Länsstyrelsen Stockholm i Mattues, en övning som Länsstyrelsen Västmanland arrangerar. Matteus är en årlig sambands- och kommunikationsövning där myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer deltar. Den utgår från ett scenario som leder till omfattande störningar i mobiltele- och IT-nät.

Beredskapsveckan pågår den 25 september–1 oktober.

En man letar efter täckning på sin mobiltelefon. Det råder skymningsljus.

Länsstyrelsen övar under Beredskapsveckan störningar i betaltjänstsystemet samt samband och kommunikation vid störningar i mobiltelefoni och IT. Foto: MSB/Michael Fredman.

Länsöverdirektören på seminarium i Upplands-Bro

Den 29 september medverkar Åsa Ryding, länsöverdirektör, i Upplands-Bros seminarium "Kommuner och regioners uppdrag vid höjd beredskap”. Seminariet fokuserar på den avgörande roll som kommuner och regioner spelar vid höjd beredskap och vid hanteringen av olika kris- och nödsituationer.

Här kan du ställa frågor till Länsstyrelsens beredskapsexperter!

25 september

  • 10.00–13.00, trygghetspunkt, Ekhammarskolan, Skolvägen 20, Kungsängen.
  • 10.00–18.00, trygghetspunkt, församlingsgården, Värmdögatan 1, Gustavsberg.

26 september

  • 10.00–13.00, trygghetspunkt, Ekhammarskolan, Skolvägen 20, Kungsängen.
  • 10.00–16.00, informationspunkt, stadshuset, Lejonvägen 15.
  • 18.00–20.00, informationsträff om Täbys civila försvar, kommunhuset, Esplanaden 3, anmälan, se taby.se

27 september

  • 11.00–13.00, trygghetspunkt, Bio Forellen i centrum (Bollmora torg), Tyresö.
  • 17.00–20.00, trygghetspunkt, kulturhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.

30 september

  • 10.00–14.00, visning av skyddsrum och nödvatten, Finnboda varvsväg 19, Nacka.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss