När de ordinarie kanalerna inte fungerar eller räcker till

Denna vägledning är ett stöd för kommuner, myndigheter och andra att planera för lägen då de ordinarie kanalerna inte fungerar eller räcker till. Det kan vara vid en omfattande el-, tele eller it-störning, eller vid ett medvetet angrepp som till exempel ett cyberattentat. Det är upp till varje aktör att avgöra vilka förberedelser man ser att man behöver vidta för att öka förmågan att kommunicera även under svåra situationer. Vägledningen erbjuder råd och checklistor för vad som är bra att komma ihåg eller åtgärda före en samhällsstörning har inträffat samt under en pågående händelse. Målgruppen för vägledningen är kommunikatörer, men även andra kan ha nytta av dokumentet som är tänkt att vara en ”hjälp till självhjälp”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=68&context=39