Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Stockholm tillåter skörd av trädor inom kompensationsområden samt skyddszoner

Skörd av hö. En röd traktor och en blå traktor hanterar höbalar.

Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Den långvariga torkan riskerar att ställa till stora problem för länets lantbrukare. För att möta situationen har Länsstyrelsen Stockholm fattat ett beslut som gör det möjligt för lantbrukare att skörda eller låta sina djur beta trädor och skyddszoner utan att få avdrag på sina jordbrukarstöd.

Gräset i betesmarkerna torkar och det växer dåligt på åkrarna. Läget är allvarligt och många lantbrukare befarar foderbrist. Länsstyrelsen har tagit emot samtal från oroliga lantbrukare som är i behov av att skörda eller låta djur beta det som finns.

Reglerna för EU:s jordbrukarstöd tillåter i vissa fall inte skörd av mark som ligger i träda före den 16 juli eller 1 augusti. Men i år finns behov av att skörda ytor man normalt inte behöver skörda och för att det ska gå att få ihop någon vallskörd innan det torkar bort behöver skörden ske redan nu.

Länsstyrelsen Stockholm har därför beslutat att inte göra avdrag för skyddszoner som skördas före den 1 juli 2023. Vi kommer inte heller räkna trädor inom kompensationsstödområden som skördas eller betas som grovfodergröda före den 1 augusti. Lantbrukare tillåts därmed skörda sina trädor och skyddszoner utan att det påverkar deras jordbrukarstöd för stödår 2023. Beslutet gäller för lantbrukare vars ansökan om jordbrukarstöd handläggs vid Länsstyrelsen Stockholm.

Vi pratar med lantbrukare som är oroliga för tillgången till foder. Flera lantbrukare har även mindre foderreserver kvar från förra året då det i vissa områden var torrt även då. Situationen är mycket besvärlig för länets lantbrukare. Det här beslutet hoppas vi kan underlätta genom att man kan skörda det gräs som finns utan att oroa sig för avdrag på stöden, säger Karin Vela, samordnare för handläggning av jordbrukarstöd på Länsstyrelsen Stockholm.

Läget är liknande i stora delar av landet. Lantbrukare som är osäkra på vad som gäller för olika grödor och stöd bör kontakta sin länsstyrelse om det finns behov av undantag från stödvillkor, tillägger Karin Vela.

Senast Länsstyrelsen Stockholm fattade ett liknande beslut var under den extremt torra sommaren 2018.

Vattenförsörjning och hantering av torka

Jordbrukarstöd

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss