Österby

Naturreservatet Österby

Slå dig ner på bänken vid vägen. Njut av utsikten över ängen, solen och fjärilarna medan du hör hackspett i bakgrunden från den snåriga orörda tallskogen. Varmt välkommen.

Mjuka ängar med fjärilar

Passa på och unna dig en skön promenad genom skog och ängar där Sörmlandsleden passerar. Österby naturreservat är ett naturskogsområde nordväst om Hemfosa.

Jätteträd och mörkare skog

Parkering finns i nordöstra delen av reservatet vid Hjälmsättra. Fortsätter du en bit till längs Sörmlandsleden får du uppleva mörkare skog med enorma träd där man nästan känner sig liten.

I reservatet finns hällmarkstallskogar och granskogar men även inslag av lövskog och blandskog. Skogen är till största delen opåverkad av modernt skogsbruk.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Österby naturreservat finner du också på Naturkartan.se Österbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Österby naturreservat. Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att

  • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  • framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 130 hektar
varav land 130

Naturtyp:

Kommun: Nynäshamn

Ägare: Staten genom Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Syftet med Österby naturreservat

Syftet är att skydda ett naturskogsartat område med stor betydelse för den biologiska mångfalden. Speciellt finns här en sällsynt flora av mossor, lavar och svampar.