Bonavik

Bonavik naturreservat i Stockholms län.

Smyg in i den här svenska djungeln och se bäver. Eller laga mat vid grillplatsen några hundra meter in på stigen och bada vid stranden. Det är också enkelt att promenera på den breda stigen som tar en timme runt hela reservatet.

Svensk djungel och härliga bad

Promenera, jogga, doppa tårna i vattnent och plocka bär i en svensk djungelskog. När stigen svänger av från vattnet kommer du in till åstall mellan höga grusbäddar och terrängen blir rejält kuperad. Bonavik är beläget på en del av en av landets mäktigaste rullstensåsar, Uppsalaåsen.

Vandringsled och bombmurkla

Du kommer att gå på en bit av Uppsalaåsen som är en av landets mäktigaste åsar. Genom reservatet sträcker sig också vandringsleden Ekerö-Munsöleden. Du kan få se fårsvingel, kruståtel, knärot, lingon och blåbär. Har du tur så kanske du ser vårsvampen bombmurkla 

Hitta parkeringen

Vid den stora vägen tar du vänster och promenerar genom det öppna landskapet tillbaka till parkeringen. Parkering vid södra delen av reservatet är lätt att missa. En liten väg går ner till vattnet och parkeringen.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Bonavik naturreservat finner du även på Naturkartan Bonaviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Bonaviks naturreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Blom-, bär- och matsvampsplockning är tillåten.

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Vandringsled
  • Stig
  • Eldplats
  • Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2007

Storlek: 24 hektar
varav land 16 hektar 

karaktär: skogsmark

Kommun: Ekerö

markägare: Sand & Grus AB Jehander

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Bonavik naturreservat

Syftet är att bevara ett för naturvården värdefullt barrskogsområde på sandig mark med dess växt- och djurliv, med särskild vikt på insekter knutna till sand. Den biologiska mångfalden knuten till barrskog på rullstensåsar ska bevaras och stärkas.