Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vädervarningar

SMHI utfärdar vädervarningar och kan ta hjälp av Länsstyrelsen för att bedöma hur en väderhändelse kan komma att påverka vårt län.

Regionalt anpassade varningar

SMHI använder regionalt anpassade tröskelvärden som bygger på förväntade konsekvenser i ett visst område.

Översvämningsvarning

Varning för översvämning ingår i varningssystemet. De utfärdas när ett vattendrag eller en sjö riskerar att stiga över sina normala nivåer och översvämma närliggande områden. Liksom övriga varningar baseras de på vilka konsekvenser som kan uppstå.

Varningsnivåer: gul, orange, röd

SMHI kan utfärda gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas.

Symbolerna för vädervarningar. Gul-, orange- och röd varningsnivå. Symboler från SMHI.

Gul varning signalerar att vädret kan innebära konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Regional bedömning via Länsstyrelsen

Inför utfärdandet av en vädervarning kan SMHI ta kontakt med Länsstyrelsen som får möjlighet att komplettera SMHI:s bedömningsunderlag, om det finns ytterligare lokala och regionala riskfaktorer som SMHI kan behöva känna till.

Länsstyrelsen kan i sin tur ta kontakt med kommuner, räddningstjänster och andra som sitter inne på lokal kunskap om till exempel vilka vägar som kan vara särskilt utsatta.

Målet med varningssystemet är att både samhället och privatpersoner ska ha möjlighet att förbereda sig inför svåra väderlägen.

Konsekvensbaserade vädervarningar | SMHI Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Fact sheet in English about new weather warnings Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. (pdf)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss