Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Martin Tesch, Notarius publicus

Advokatbyrån Ek Linder

Nordfeldts Väg 9

645 51 Strängnäs

070-866 45 54


Björn Wieslander, Notarius publicus

Trosa kommun

619 80 TROSA

0156-520 00


Terfa Nisébini, Notarius publicus

Mirlex Advokatbyrå

Östra Storgatan 2

611 34 Nyköping

010-200 80 78

terfa@mirlex.se

 

Esra Kisa, Biträdande notarius publicus

Mirlex Advokatbyrå

Östra Storgatan 2

611 34 Nyköping

010-200 80 78

esra@mirlex.se


Inga-Lill Staffansson, Notarius publicus

Advokatfirman Humanisterna AB

Köpmangatan 18

641 30 KATRINEHOLM

0150-48 97 00

info@humanadvokat.se


Johanna Landsberg, Biträdande notarius publicus

Advokatfirman Humanisterna AB

Köpmangatan 18

641 30 KATRINEHOLM

0150-48 97 00

info@humanadvokat.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping