Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Martin Tesch, Notarius publicus

Advokatbyråan Ek Linder

Nordfeldts Väg 9

645 51 Strängnäs

070-866 45 54


Björn Wieslander, Notarius publicus

Trosa kommun

619 80 TROSA

0156-520 00


Inga-Lill Staffansson Notarius publicus

Advokatfirman Humanisterna AB

Köpmangatan 18

641 30 KATRINEHOLM

0150-48 97 00


Johanna Hagström Biträdande notarius publicus

Advokatfirman Humanisterna AB

Köpmangatan 18

641 30 KATRINEHOLM

0150-48 97 00

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping