Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen bjuder in till samråd om stöd till publik laddinfrastruktur via Klimatklivet

Laddstolpe med sladd till en elbil. I det högra övre hörnet står Klimatklivets logotyp i svart text på orangea plattor.

Hur ser behovet av publik laddinfrastruktur ut inom Södermanlands län? Länsstyrelsen bjuder in till samråd inför Klimatklivets nästa utlysning om ekonomiskt investeringsstöd till publik laddinfrastruktur, det vill säga laddstationer för allmänheten. Samrådet pågår mellan den 19 och 23 februari och riktar sig till operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra aktörer som vill etablera publik laddinfrastruktur.

Samrådet är ett skriftligt samråd och hålls av länsstyrelsen i varje län. Syftet med samrådet är att utreda marknadens behov av utbyggnad av publik laddinfrastruktur och hämta in information om var behovet av publik laddning redan bedöms vara uppnått och var det fortsatt kan finnas ett behov. Samtliga aktörer i länet som berörs av utvecklingen av publik laddinfrastruktur kan lämna inspel och synpunkter.

Samrådet riktar sig både till aktörer som vill söka statligt investeringsstöd för publik laddinfrastruktur och aktörer som vill bygga publik laddinfrastruktur utan stöd. Slutdestinationer och knutpunkter utanför tätorter ska anmälas i samrådet för att det ska vara möjligt att lämna anbud om publik laddning för personbilar 10–50 kW på en sådan plats.

När samrådet har genomförts sammanfattar länsstyrelsen de inspel som kommit in i ett yttrande till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket bedömer sedan om justeringar behöver göras inför kommande utlysning. Inspel kan även tas hänsyn till vid senare utlysningar, till exempel när det gäller val av kriterier eller liknande.

Den 25 mars till och med den 5 april 2024 är nästa utlysning öppen och då kan operatörer av publik laddinfrastruktur lämna anbud på de platser som är utpekade i länet.

Mer information om samrådet den 19 till 23 februari:

Samråd om publik laddinfrastruktur

Klimatklivets investeringsstöd

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som påverkar klimatet. Stödet gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Investeringar inom många olika områden kan få stöd från Klimatklivet, till exempel för att byta till förnybara bränslen, bygga laddinfrastruktur eller ställa om till mer cirkulära produktionssätt. Det viktiga är att åtgärden bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och att den inte kan genomföras utan finansiellt stöd.

Klimatinvesteringsstöd

Kontakt

Olivia Gustafsson

Handläggare Klimat och energi
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Linda Sundregård

Miljöövervakningssamordnare
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss