Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vargjakten i Södermanland är avslutad

Två vargar går över en liten skogsväg i dagsljus.

Foto: Länsstyrelsen

Vargjakten i Södermanlands län som pågått sedan den 2 januari avslutades igår den 15 februari. Under licensjakten fälldes fem vargar inom Grytenreviret. Syftet med licensjakten är att minimera konflikter mellan människa och varg, genom att minska tätheten av vargrevir och antalet vargar där de är som flest.

Länsstyrelserna fattade beslut den 21 september om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt i Södermanlands län omfattade totalt sex vargar i ett revir. Det var första gången som det har beslutats om licensjakt i Södermanland. Anledningen till beslutet är att reviret Gryten är beläget i ett av landets mest vargtäta områden.

Syftet med licensjakten är att minimera konflikter mellan människa och varg, genom att minska tätheten av vargrevir och antalet vargar där de är som flest, och även förbättra vargstammen genetiskt genom att underlätta och ge utrymme för en genetiskt viktig varg att få plats i ett redan befintligt vargområde.

Målsättningen med licensjakten är att tömma reviret på dess individer, den pågående inventeringen av varg kan eventuellt ge oss en bild om gryten reviret är tömt, säger Johanna Thelin, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Bred förankring över länsgränser

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i enlighet med att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt.

Totalt omfattar licensjakten 2024 sex revir, vilket motsvarar 36 individer. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt.

Se "aktuell rovdjursinformation" för mer information

Kontakt

Johanna Thelin

Vilthandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss