Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan du söka stöd för vätgastankstationer

En vätgastankstation står på grus med asfalt framför och gräs bakom. På tankstationen finns olika logotyper samt ringar med information i. I övre vänstra hörnet finns Klimatklivets logotyp med svart text på orangea plattor.

Foto Roland Magnusson, Mostphotos

Mellan den 12 och 21 februari går det att ansöka om ekonomiskt stöd till publika tankstationer för vätgas. Stödet är ett investeringsstöd från Klimatklivet som kan bevilja upp till 70 procent i investeringsstöd till vätgastankstationer på prioriterade större vägar, vilket för Södermanlands län innebär längs med E4:an.

Investeringsstödet ska gå till publika tankstationer för vätgas, som huvudsakligen används av tunga fordon, och som är placerade på utvalda sträckor längs det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). För Södermanlands län innebär det längs med E4:an.

Varje anbud får inkludera en tankstation på en plats. Vill du söka stöd för fler tankstationer på fler platser så fördelar du dem på flera anbud. Anbuden ska uppfylla grundförutsättningarna i Klimatklivsförordningen och särskilt fastställda ska-kriterier.

Information om anbudsprocessen

Så går anbudsprocessen till:

  • Lämna in ditt anbud via Länsstyrelsens e-tjänst, inklusive samtliga obligatoriska bilagor, under utlysningsperioden 12-21 februari.
  • Länsstyrelsen granskar ditt anbud och lämnar ett yttrande till Naturvårdsverket efter utlysningsperiodens slut.
  • Naturvårdsverket granskar anbudet. Vid behov begär Naturvårdsverket in kompletteringar.
  • Naturvårdsverket fattar beslut om stöd eller avslag och du meddelas via mejl.

Syftet med TEN-T är att säkerställa hållbara förbindelser genom hela EU till 2050. De projekt som kan få stöd från Klimatklivet är de projekt som på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt etablerar vätgastankstationer längs transportnätet.

Klimatklivets investeringsstöd

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som påverkar klimatet. Stödet gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Investeringar inom många olika områden kan få stöd från Klimatklivet, till exempel för att byta till förnybara bränslen, bygga laddinfrastruktur eller ställa om till mer cirkulära produktionssätt. Det viktiga är att åtgärden bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och att den inte kan genomföras utan finansiellt stöd.

Klimatinvesteringsstöd

Kontakt

Olivia Gustafsson

Handläggare Klimat och energi
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Linda Sundregård

Miljöövervakningssamordnare
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss