Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Callanderska gården förklarat som nytt byggnadsminne

Röda trähus en sommardag

Foto: Mosphotos

Länsstyrelsen i Södermanlands län har förklarat Callanderska gården, en av de bäst bevarade historiska hantverksgårdarna i Mariefred, Strängnäs kommun, som nytt byggnadsminne.

Callanderska gården är den sista så kallade stadsgården i Mariefred som är bevarad i huvudsak ursprungligt skick.

Vårt nu består av både dåtid och förväntningar om framtiden. Det är med stor glädje som länsstyrelsen har beslutat om att förklara Callanderska gården i Mariefred som byggnadsminne. En s.k. stadsgård som härstammar från 1600-talet och som än idag är en levande plats för alla. Genom att förklara gården som byggnadsminne kan vi säkerställa att den finns kvar åt vår eftervärld”, säger Anna-Karin Lindblad Wieslander, avdelningschef för samhällsbyggnadsavdelningen på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Högt kulturhistoriskt, lokalhistoriskt och miljöskapande värde

Länsstyrelsen bedömer att Callanderska gården besitter ett högt kulturhistoriskt, lokalhistoriskt och miljöskapande värde. Den är ett representativt exempel på en större hantverksgård i Mariefred från mitten av 1800-talet. Gården har ett autentiskt och byggnadshistoriskt värde då den förmedlar kunskap om tid, material och byggnadssätt. Genom sin koppling till flera olika typer av handels- och hantverksverksamhet genom tiderna har den även ett socialhistoriskt värde.

Callanderska gården har legat på sin nuvarande plats i centrala Mariefred sedan den uppfördes och är en av de bäst bevarade historiska hantverksgårdarna i staden. Den utgör därmed ett uttryck för riksintresset.

Länsstyrelsen anser att Callanderska gården är ett gott exempel på ett kulturarv som bevaras samtidigt som det används och utvecklas, vilket är i linje med de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Den omfattande publika verksamheten bidrar till att människor kan vara delaktiga i kulturmiljöarbetet och ges möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön. Kulturmiljön används som en resurs och gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.

Från glasmästeri och kopparslageri till färgargård

Callanderska gården har anor från 1600-talet och den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes omkring 1740 – 1780. Från att tidigare ha varit bland annat både glasmästeri och kopparslageri blir gården i slutet av 1700-talet en färgargård. Från och med andra halvan av 1800-talet upphör hantverket och gården övergår till att enbart fungera som bostad.

Under åren 1760–1780 ägde slottsträdgårdsmästare Sinclair Callanderska gården. År 1831 såldes den till färgmästare Sven Fredrik Callander, som gett gården dess nuvarande namn. Gården donerades 1947 av Sofia Ulrika Nordwæger, född Callander, till Callanderska stiftelsen, en lokal kultur- och hantverksfrämjande stiftelse.

Systematiskt underhåll viktigt för bevarande av kulturminnen

Idag bedriver Mariefreds hembygdsförening en omfattande verksamhet med museum, vävstuga, café, hantverksbodar, lägenhetsuthyrning och programverksamhet för allmänheten vid Callanderska gården.

Hembygdsföreningen har länge arbetat systematiskt med att underhålla byggnadsbeståndet, i nära samverkan med Länsstyrelsen i Södermanlands län och Sörmlands museum. Det finns en vård- och underhållsplan som ska revideras vart tionde år samt en förvaltningsplan som sträcker sig till 2030. Föreningen har även fått bidrag från Riksantikvarieämbetet till att uppföra en separat byggnad som inhyser toalettutrymme för funktionshindrade och har därmed ökat tillgängligheten.

Kontakt

Bo G Svensson

Biträdande länsantikvarie, Kulturmiljöenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Telefon 010-2234344

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss