Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så påverkas tillgången till betaltjänster när Kassagirot försvinner

Bild på fasadskylt med Kassagirots logotyp

Foto: Mostphotos

Kassagirot är en betaltjänstlösning för kontanthantering av räkningsbetalningar, kontoinsättningar, kortuttag och dagskassa. Systemet används idag av cirka 150 ombud i Sverige, varav fyra i Södermanlands län. Den 1 september har ClearOn, företaget bakom Kassagirot, beslutat att avveckla tjänsten. Här berättar vi vad det innebär för tillgången till betaltjänster i Sverige.

Länsstyrelserna har i uppdrag från regeringen att bevaka hur tillgången till vissa grundläggande betaltjänster ser ut i Sverige. Vi har också i uppgift att genomföra stöd- och utvecklingsinsatser på de platser där marknaden har svårt att möta samhällets behov.

Med sin tjänst Kassagirot är ClearOn en viktig aktör på den svenska betaltjänstmarknaden. Genom deras betaltjänstlösning har butiker, bensinstationer, köpcenter, med flera, getts möjligheten att agera betaltjänstombud. Som betaltjänstombud har de gjort det möjligt för sina kunder att bland annat betala räkningar med kontanter, ett viktigt alternativ för de som inte kan eller vill använda bankernas elektroniska tjänster. När ClearOn nu beslutat att avveckla Kassagirot försvinner den möjligheten på flera platser runt om i landet.

För att se vilka åtgärder vi kan och bör vidta för länsstyrelserna och Post- och telestyrelsen dialog med berörda regeringsdepartement.

Läs länsstyrelsernas rapport:

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021 Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

ClearOn är ett betal- och kassalösningsföretag som erbjuder betaltjänster över disk via betaltjänstombud. Idag väljer många att betala sina räkningar via sin internetbank, men för de som inte vill eller kan använda bankernas elektroniska tjänster erbjuder ClearOn ett alternativ för detta. ClearOn erbjuder följande tjänster där tjänsten Kassagirot kommer att avvecklas den 1 september:

  • Kassagirot (räkningsbetalning, kontoinsättning, kortuttag, dagskassa).
  • Inlösen av Värdeavier.
  • Penningöverföring med MoneyGram.

I Sverige finns det cirka 150 ombud Länk till annan webbplats. som i dagsläget använder sig av ClearOn:s betaltjänstlösningar. Drygt 20 av dessa ombud får idag statlig stödfinansiering genom länsstyrelserna. Ett stöd som delas ut för att skapa tillgång till kontanthantering på de platser där Länsstyrelsen gör bedömningen att marknadsunderlaget inte är tillräckligt för att självt bära kostnaden för hanteringen.

I Södermanlands län finns fyra ClearOn-ombud; ett i Katrineholm, två i Eskilstuna och ett i Strängnäs.

Det finns inget annat betaltjänstsystem på den svenska marknaden som landets betaltjänstombud kan nyttja när det gäller tjänsten räkningsbetalning.

Företaget Change Group erbjuder i stora drag samma tjänster som ClearOn:s betaltjänstombud, men då i egen regi. De har i dagsläget ett 20-tal kontor i landet. De flesta placerade i våra större städer, där det nordligaste kontoret ligger i Falun.

763 bankkontor i landet erbjuder räkningsbetalning över disk, men det är bara 134 av dess kontor där man också kan betala sina räkningar med kontanter. Bankkontoren godtar heller inte LMA-kort som legitimering, vilket ClearOn gjort.

Det innebär att möjligheten att med kontanta medel betala räkningar, göra kontoinsättningar, ta ut kontanter och sätta in dagskassor försvinner från ClearOn:s 150 betaltjänstombud.

Det är framför allt personer som saknar bankkonto, ofta nyanlända som ännu inte fått personnummer och svensk ID-handling, men också äldre och människor med sämre ekonomi som har betalningsanmärkningar eller pågående skuldsanering. För de här grupperna minskar platserna där de kan betala sina räkningar avsevärt. På vissa platser kan man säga att möjligheten att betala räkningar kommer försvinna helt.

De personer som från och med den 1 september inte längre kan nyttja ClearOn:s betaltjänstlösningar har i dagsläget två alternativ:

  • Utföra sina ärenden på närmsta Change Group, eller bankkontor som erbjuder kontant räkningsbetalning över disk.
  • Om man har ett bankkonto, kan man vända sig till sin bank för att hitta andra sätt att betala sina räkningar på, där brevgirotjänster eller autogirot kan vara tänkbara lösningar.

I Södermanland finns Change Group endast i centrala Nyköping och på Skavsta Flygplats utanför Nyköping, och där erbjuds kontant betalning av räkningar.

Inget bankkontor i Södermanland har någon kontanthantering där man kan betala räkningar kontant. Det går fortsatt att betala räkningar på plats i banken eller via brev – men då endast från sitt bankkonto.

Länsstyrelserna har i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov, särskilt när det gäller äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta rapporterar vi årligen till Infrastrukturdepartementet. Under flera år har länsstyrelserna också lyft fram sårbarheten som följer av att flera delar av landet varit beroende av en enda leverantörs betaltjänstlösningar.

Länsstyrelserna kan även med hjälp av medel från Post- och telestyrelsen (PTS) finansiera lösningar på platser där samhällets behov inte bedöms vara tillgodosedda av kommersiella aktörer. Detta kan ske genom att ge stöd till betaltjänstombud. Det kan till exempel vara en dagligvarubutik, en drivmedelsanläggning eller en kommun som blir ombud för tjänster som gör det möjligt att till exempel betala räkningar eller ta ut kontanter.

En konsekvens av ClearOn:s avveckling av Kassagirot är att det inte längre finns någon aktör som länsstyrelsen kan stötta med finansiering för att upprätthålla tillgången till räkningsbetalning i hela landet.

Länsstyrelserna har tillsammans med PTS informerat Infrastruktur-, Finans- och Näringsdepartementen om situationen. Vi fortsätter att bevaka och samla in mer information om vilka konsekvenser ClearOn:s avveckling får på tillgången till grundläggande betaltjänster i landet och för en löpande dialog med departementen.

Kontakt

Viktor Eriksson

Processledare Grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss