Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt efter varg

Beslut om skyddsjakt efter en (1) varg inom Nyköpings-, Trosa- och Gnesta kommun.

Med anledning av den varg som vid upprepade tillfällen uppehållit sig i närhet av människor har Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutat om skyddsjakt efter en (1) varg inom delar av Nyköpings-, Trosa- och Gnesta kommun.

Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet om att förhindra allvarlig skada samt att tillgodose god bevarandestatus av vargstammen, bedömer länsstyrelsen att det i denna situation behövs skyddsjakt för att förhindra att vargen på sikt riskerar att utgöra fara för människor och tamdjur. Vidare bedömer länsstyrelsen att samtliga förutsättningar för beslut om skyddsjakt är uppfyllda under förutsättning att föreskriva villkor i beslutet följs.

Området där skyddsjakten kommer att bedrivas begränsas av väg 57 samt länsgränsen till Stockholms län i norr, väg 223 i väster, i söder slutar jaktområdet i höjd med Tystberga och i öster begränsas det av Östersjökusten. Jaktområdet i sin helhet framgår av karta till beslutet.

Skyddsjakten får ske under perioden från och med beslutets datum till och med den 27 juni 2022, dock längst tills dess att en (1) varg fällts eller tills dess annat beslutas.

Villkor för skyddsjakten framgår av beslutet, diarienummer 218-4507-2022.

Beslutet med bilagor finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Södermanlands län, Stora torget 13 samt på Länsstyrelsens webbplats: Aktuell rovdjursinformation.

Kontakt

Markus Södling

Vilthandläggare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Karin Eriksson

Pressansvarig

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss