Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Södermanland vill se ny ersättningsmodell för skador orsakade av granbarkborrar

Granbarkborreangrepp i Fräkenkärrets naturreservat

Foto: Stefan Silfverblad/Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Södermanlands län föreslår att regeringen ger Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en ersättningsmodell för att hantera skadeståndskrav med anledning av granbarkborreangrepp i anslutning till naturreservat. Samt, om så behövs, att begära undantag från EU:s statsstödsregler. Flera länsstyrelser i landet har under året gjort liknande inspel.

Olika värden och olika synsätt på skogen har skapat en debatt kring naturreservatens betydelse i sammanhanget. I många naturreservat kan åtgärder mot granbarkborrar genomföras. Men även om de skyddade områdena inte styr över granbarkborrens närvaro i landskapet kan en enskild markägare som är granne med ett naturreservat, där skogen lämnas orörd, bli drabbad. Det tidigare systemet med ersättning till skogsägare är borttaget, bland annat med argumentationen att det krockar med EU:s statsstödsregler. Idag hänvisas markägare till att driva skadeståndsprocesser mot staten i dessa frågor.

- Att hitta en trovärdig och fungerande lösning på frågan är av största vikt för den svenska naturvårdsdebatten och det fortsatta arbetet med att skydda fler skogar med höga naturvärden, säger Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län.

Dagens skador är av sådan omfattning i landskapet att även naturreservatens naturvärden i många fall hotas av granbarkborrar. Man skulle därför kunna tänka sig någon form av ersättningssystem för att stimulera avverkning av granbarkborreskadad skog i närområden till naturreservat. På detta sätt får markägaren ersättning för att man åtgärdar skadad skog som dessutom riskerar att skada grandominerade naturreservat ytterligare.

- Med en enklare ersättningsmodell för granbarkborreskador kan konflikterna minska mellan naturvårdens och skogsbrukets intressen, säger Stefan Silfverblad, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Kontaktperson:

Stefan Silfverblad, projektledare för ”Åtgärdsprogram för hotade arter”, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 010-223 44 47, mail: stefan.silfverblad@lansstyrelsen.se

Mer information om granbarkborren Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss