Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning i Askö gynnar biologisk mångfald

Natrvårdsbränning

Foto: Per Folkesson

11 juni 2020 genomförde Länsstyrelsen en 8 hektar stor naturvårdbränning i Askö naturreservat. Rök och flammor kan förekomma i området. Området står under bevakning tills allt slocknat. Naturvårdsbränningen är en del av skötseln av reservatet och syftar till att gynna växter och djur som är beroende av den miljö som naturliga skogsbränder skapar.

Branden ger på sikt en öppnare skog med fler döda träd, fler lövträd och en större mångfald av miljöer från stort till smått - miljöer som är bristvaror i dagens skogslandskap.

Naturvårdsbränningen i Askö genomförs under mycket kontrollerade former och med säkerheten i fokus. Området är väl avgränsat med hjälp av bevattnade brandgator och av Östersjöns vatten. Rätt väder- och vindförhållande är en förutsättning för att bränningen ska vara genomförbar, exempelvis måste det vara lagom torrt i markerna.

Bränningsområdet ligger på västra sidan om Askö ungefär två kilometer från badplatsen Storsand. Rök kan komma att synas längst kusten mot Oxelösund. Det är olämpligt att besöka bränningsområdet under bränningen och tiden direkt efter, då exempelvis döda träd kan falla.

- När området bedöms som säkert igen kommer besökaren få se hur naturen sakta men säkert återhämtar sig efter branden, säger Per Folkesson på Länsstyrelsen. Redan i år kommer kanske den brandgynnade svedjenävan att blomma där elden dragit fram.

Mer information om naturvårdsbränningar och vanliga frågor

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss