Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljoner till insatser i skånska vattendrag och våtmarker

vatten och vat

Våtmark i Steglarp i Trelleborgs kommun. Foto: Anna Walient, Länsstyrelsen Skåne

I år delar Länsstyrelsen ut 25 miljoner kronor till insatser i skånska vattendrag och våtmarker. 19 nya projekt får stöd genom LOVA och våtmarks-LONA.

LOVA-bidrag för bättre ekologisk status

LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsåtgärder) delas årligen ut till kommuner och ideella sammanslutningar till lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Målet är att genomföra åtgärder som minskar övergödning, restaurerar vattenmiljöer, hindrar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar och att ta hand om förlorade fiskeredskap. LOVA-bidraget går i år främst till kommuner, vattenråd och andra ideella sammanslutningar som satsar på projekt som våtmarker, tvåstegsdiken och återställande av svämplan i till exempel Rönne å och Sege å. Åtgärderna förväntas bidra till en förbättrad ekologisk status i vattendragen och ha positiva havsmiljöeffekter med avseende på övergödningsproblematiken.

Stort intresse för våmarks-LONA

Bidrag delas också årligen ut till kommuner genom våtmarkssatsningen inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Målet är att restaurera och anlägga våtmarker, inklusive återväta torvmark. I år var intresset för våtmarks-LONA mycket stort. De projekt som beviljas handlar om såväl förstudier som anläggning och restaurering av våtmarker. Det förväntade resultatet är bland annat ökad biologisk mångfald, förbättrad vattenhushållning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Totalt delar Länsstyrelsen i år ut ca 21,5 miljoner kronor till 17 nya LOVA-projekt och ca 3,6 miljoner kronor till 5 nya LONA-projekt, samtidigt som kommuner och föreningar går in med egna medel.

Även om privatpersoner eller fastighetsägare inte själva kan ansöka om LOVA- och LONA-bidrag, kan man kontakta sin kommun eller till exempel aktuellt vattenråd med en projektidé.

Lista på beviljade projekt 2023

LOVA

LOVA

Sökande

Projektnamn

Trelleborgs kommun

Flaningen - Restaurering & ökad biologisk mångfald

Ståstorpsån Ekonomiska förening

Ståstorpsåprojektet fas 4

Sydvästra Skånes Vattenråd

Sydväståprojektet II -vattenvårdsåtgärder

Helsingborgs stad

Vattenvårdande åtgärder i Helsingborg

Rönne å vattenråd

Våtmarker i Rönne å

Hushållningssällskapet Skåne

Strukturkalkning för minskat näringsläckage i Skåne

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Restaurering av dammar och våtmarker

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Anläggning dammar och våtmarker

Tullstorpsån Ekonomisk förening

Tullstorpsåprojektet - Slututvärdering

Höörs kommun

Levande Lerbäcken

Ängelholms kommun

Fas III - Skapa våtmarker och vattenåtgärder 2023-2026

Landskrona stad, Saxån-Braåns vattenråd

Genomförande av fysiska vattenvårdande åtgärder i Saxån-Braåns avrinningsområde 2023-2025

Osby kommun

Vatten i Göinge

Borstahusens Segelsällskap

Skrovskyddsduk för Segelskolans större jollar

Våtmarks-LONA

LONA

Sökande

Projektnamn

Hässleholms kommun

Förstudie inför återvätning av sumpskog i Harastorp

Lunds kommun

Vattenvårdande åtgärder i Kävlingeåns avrinningsområde 2023-2026

Lunds kommun

Ökad biologisk mångfald i Höje å avrinningsområde

Kristianstads kommun

Åtgärdsplan - torvmossar i Helgeåns avrinningsområde

Osby kommun

Vatten i Göinge

Mer om LOVA

Lokala naturvårdsåtgärder (LOVA) har funnits sedan 2009. Det är bara kommuner och ideella sammanslutningar, till exempel vattenråd, som kan söka LOVA-bidrag, men privatpersoner kan både initiera och driva projekt i samarbete med kommuner och ideella sammanslutningar.

Om LOVA-bidraget och om hur du söker

Mer om våtmarks-LONA

Våtmarkssatsningen inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) har funnits sedan 2018. Det är bara kommuner som kan söka LONA-bidrag, men föreningar och privatpersoner kan både initiera och driva projekt i samarbete med kommunen.

Om LONA-bidraget och om hur du söker

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss