Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Knappt en miljon kronor från Tåkernfonden till sju olika projekt för att bevara naturvärden

Spång omgiven av vass

I år delar Tåkernfonden ut 873 900 kronor till sju olika projekt som ska gynna både djur, växter och människor. Det handlar bland annat om skötsel av Tåkerns naturreservat, biologiska undersökningar, forskning och naturpedagogik vid sjön.

Tåkernfonden finns sedan år 1987 med som en finansiär för att bevara och utveckla de höga naturvärdena i och omkring Tåkern. Årligen delar fonden ut projektpengar för att gynna djur- och växtlivet vid Tåkern och också för att ge människor möjlighet att uppleva rikedomen i naturen vid sjön. Tåkernfondens styrelse har i år fattat beslut om att dela ut 873 900 kronor till sju olika projekt.

Reservatsförvaltningens skötsel och markägarnas djurhållning vid sjön prioriteras eftersom detta utgör grunden för såväl en rik biologisk mångfald som för fina friluftsupplevelser vid sjön. Likaså bidrar fonden med medel till naturum Tåkern som möjliggör fortsatta goda öppettider och aktiviteter för barn. Tack vare särskilt riktade donationer kan fonden fortsätta bidra till subventionerade skolbesök på naturum Tåkern för Tåkernbygdens elever i årskurs 5.

Mycket tacksamma för donationer

Vidare får Röks skola ett riktat bidrag för att de ska kunna bedriva en mer kontinuerlig undervisning kopplat till Tåkern. Dessutom stöttas forskning och inventering rörande Tåkerns fågelliv, vattenmiljö och övergripande biologisk mångfald genom medel till Linköpings universitet, Tåkerns fältstation och Länsstyrelsen Östergötland.

Allt sedan starten har Tåkernfonden kunnat bidra till att säkra skötseln och verksamheten kring detta unika naturreservat. Här finns en god samverkan mellan markägare, föreningar, akademi och myndighet som bidrar till att både uppnå miljömålen, skapa en livskraftig landsbygd samt sprida kunskap och känsla för naturen. Det är extra viktigt att nå ut till barn och ungdomar, därför är vi mycket tacksamma för de donationer som fonden får, säger landshövding Carl Fredrik Graf, som även är ordförande i Tåkernfonden

Årets anslagna medel:

  • Restaurering och skötsel av Tåkerns naturreservat (300 000 kronor)
  • Ersättning till djurhållare i Tåkerns naturreservat (130 000 kronor)
  • Verksamhet och aktiviteter vid naturum Tåkern (90 000 kronor)
  • Långsiktig skolsatsning vid naturum Tåkern (130 000 kronor)
  • Eleverna vid sjön – Röks skola (35 000 kr)
  • Beståndsutveckling för våtmarksfåglar vid Tåkern – Tåkerns fältstation (133 900 kronor)
  • Undersökningar av Tåkerns vattenmiljö -Linköpings universitet och Länsstyrelsen Östergötland (55 000 kronor)

Tåkernfonden

Tåkernfonden bildades 1987 med målsättningen att bevara Tåkerns naturvärden, att göra dem tillgängliga för allmänheten och att bidra till unga människors utbildning i och förståelse för naturvård. I dag har Tåkernfonden ett värde på 25 miljoner kronor och fonden delar årligen ut anslag till projekt för besökare, forskning och skötselinsatser kring sjön Tåkern. Ordförande i fonden är landshövding Carl Fredrik Graf.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss