Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ger 5,3 miljoner till lokala våtmarksprojekt

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att ge 5,3 miljoner kronor i bidrag till åtta nya våtmarksprojekt i länet. Det gäller framför allt restaurering och förberedelser för restaurering av våtmarker.

Pengarna betalas ut via bidragssystemet Lokala naturvårdssatsningen(LONA). LONA, en satsning på lokal och kommunal naturvård, kan bidra till såväl naturvårds- som friluftsprojekt. Det kan handla om allt från information och kunskapsinsamling till insatser för olika arter.

Länsstyrelsen fick i denna omgång in tretton ansökningar från åtta av länets tretton kommuner. Ansökningarna motsvarade åtgärder för cirka 4,2 miljoner kronor. Dessutom beviljade vi en kompletterad ansökan från 2022 rörande Ölstadsjön i Finspång.

– Ett syfte med lokala naturvårdsprojekt är att öka det lokala initiativtagandet i arbetet med lokal naturvård och friluftsliv. Det är verkligen roligt att se att intresset från kommunerna är fortsatt stort och att de ansökningar vi får in håller hög kvalitet. Arbetet med naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv måste bedrivas långsiktigt och LONA är en viktig del av detta, säger Ann Holmlid, länsråd.

Bidragen till våtmarker ökar medan de till naturvårds- och friluftsprojekt minskar

Anslaget för våtmarks LONA, 4,9 miljoner kronor är det högsta som Länsstyrelsen Östergötland fått, bortsett från startåret 2018.

Samtidigt minskar anslaget från Naturvårdsverket för projekt inom ordinarie LONA. För år 2024 har Länsstyrelsen fått anslag på cirka 450 000 kronor, vilket endast täcker redan påbörjade projekt.

– Det är självklart tråkigt att inte kunna bevilja nya projekt inom ordinarie LONA i år. Men det är samtligt kul att vi kunnat möjliggöra att Finspångs kommun kan restaurera Ölstadsjön, vilket är både ett naturreservat och ett Natura 2000-område som har ett stort restaureringsbehov, säger Nathalie Bjällerhag, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Projektnamn

Kommun

Totalkostnad ansökan

Beviljat bidrag

Beslut

LONA-typ

Restaurering av Ölstadsjön

Finspång

3 193 400

2 874 060

December 2023

Våtmark

Förstudie till åtgärder i Lillsjöbäcken

Finspång

162 000

145 800

December 2023

Våtmark

Återmeandring & Våtmarksutredning i Odenbergsbäcken

Motala

98 000

88 200

December 2023

Våtmark

Våtmarker och småvatten för groddjur

Norrköping

350 000

315 000

December 2023

Våtmark

Småvattenprojekt för att stärka den biologiska mångfalden i ängsmark och åkerlandskap

Linköping

149 400

134 400

Mars 2024

Våtmark

Nyskapa, biotopförbättra och giftsanera våtmarker på golfbana

Mjölby

1 858 060

1 223 362

Mars 2024

Våtmark

Dal 5:57 våtmark genomförande

Söderköping

409 110

368 199

Mars 2024

Våtmark

Restaurering Fågelmaderna

Ydre

178 000

160 200

Mars 2024

Våtmark

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen LONA är ett bidrag för att stimulera kommuners och ideella föreningars arbete med naturvård utifrån egna idéer och lokala förutsättningar. LONA-bidraget har funnits sedan 2004. Det kan handla om allt från informationsspridning och kunskapsinsamling till anläggande av våtmarker. Bidragsnivån är maximalt 50 % av totalkostnaden på projektet.

Sedan 2018 är våtmarker ett eget bidragsområde för att stimulera projekt som bidrar till att öka tillskottet av grundvatten eller som stärker landskapets egen förmåga att hålla och balansera vattenflöden. Bidragsnivån är maximalt 90 % av totalkostnaden på projekt inom detta bidragsområde.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss