Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biologisk mångfald och minskade växthusgaser efter årets våtmarksinsatser

Trangölamyren

Drönarbild över Trangölamyren som är ett av reservaten där man genomförde åtgärder 2023.

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. 2023 års sammanställning över arbetet är nu klar och i Östergötland har vi genomfört ett arbete nära hundra hektar, motsvarande 142 fotbollsplaner. I år får Länsstyrelsen Östergötland 6 miljoner för att fortsätta arbetet.

I Östergötland genomfördes under 2023 våtmarksåtgärder på en total yta av 99,8 hektar mark.

  • 88,4 hektar inom skyddade områden.
  • 5,4 hektar inom Lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA).
  • 3 hektar genom investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder.
  • 2,8 hektar inom den Lokala naturvårdssatsningen (LONA)
  • 0,2 hektar inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).

Det är framförallt hydrologiska åtgärder där vi lägger igen eller pluggar diken. Men det är även åtgärder där vi låter uträtade vattendrag återfå sin naturligt slingrande sträckning. Vi har också anlagt våtmarker och skapat småvatten för till exempel groddjur. Och skapat dammar för att fånga upp näringsämnen. Vissa av åtgärderna är vegetationsåtgärder där vi röjt vegetation i och runt befintliga våtmarker eller att där vi återinfört hävd med slåtter och betande djur.

Inom de skyddade områdena i Östergötland genomförde vi åtgärder i nio områden. Åtgärderna var främst hydrologiska åtgärder. Planering inför kommande åtgärder 2024 genomfördes för tolv områden.

Våtmarksåtgärderna i länet kommer nu att att bidra till att stärka landskapets vattenhållande förmåga, minska utsläpp av växthusgaser och framför allt gynna den biologiska mångfalden.

– Historiskt har våtmarker varit en naturlig del i landskapet och har bidragit med att balansera vattennivåerna när det varit torrt likväl som att jämna ut effekten av översvämningar. Genom samhällets utdikningar har vi minskat landskapets förmåga att reglera sig självt. När vi återställer en del av de utdikade våtmarkerna får vi tillbaka en naturligare hydrologi. Dessutom bidrar vi till att skapa bättre förutsättningar för våtmarksknutna arter, säger Louise Samuelsson, våtmarkssamordnare vid Länsstyrelsen i Östergötland.

6,1 miljoner till insatser 2024

2024 har Länsstyrelsen Östergötland tilldelats 6,1 miljoner kronor av Naturvårdsverket till våtmarksinsatser både i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Inom de skyddade områdena planerar Länsstyrelsen aktiva åtgärder i 12 naturreservat och förbereder och ska förbereda och planera inför åtgärder som ska göras i 13 naturreservat 2025.

Totalt fördelar Naturvårdsverket 130 miljoner till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder 2024.

Rapporten ”Länsstyrelsernas våtmarksarbete”

Årligen lämnar Länsstyrelserna en gemensam rapport till regeringen, som Länsstyrelsen i Gotlands län sammanställer. Där kan du, förutom att läsa om Östergötlands insatser, få en bild av alla Sveriges länsstyrelsers våtmarksarbete.

Länsstyrelsernas våtmarksarbete 2023 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss