Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen testar bredare mätmetoder för att undersöka miljögifter i vatten

Provtagning

Genom att göra en bredare kemisk analys och undersöka biologiska effekter hoppas vi kunna få en bättre bild av föroreningar i länets vatten. Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med aktörer från sex olika länder medverkat i ett EU-projekt som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i Europa.

Förekomst av farliga ämnen som tungmetaller, bekämpningsmedel, PFAS och läkemedel är stora problem i Sverige och i resten av Europa. Farliga ämnen kan påverka miljö och människors hälsa och det kommer ständigt nya ämnen som släpps ut i våra vatten.

– För att möta utmaningarna behövs nya effektiva mätmetoder och angreppsätt och det kan vi utveckla genom att samarbeta med universitet både här och i andra länder, säger Sofia Bastviken, utredare på Länsstyrelsen Östergötland.

Analysmetoderna som ska testas är kemisk och bioanalytisk screening av vattenprover tagna i Motala ström och Stångån. Syftet med den kemiska analysen är att undersöka förekomst av organiska ämnen, inklusive PFAS, genom så kallad suspect screening. Metoden är en bredare kemisk analys som utförs för att hitta så många olika och nya ämnen som möjligt, till skillnad från de kemiska analyser som brukar användas inom miljöövervakningen för att mäta halter av kända ämnen.

Den andra metoden som ska användas är en effektbaserad analys med laboratorieodlade celler. Den effektbaserade metoden används för att undersöka faktiska biologiska effekter, i stället för att endast mäta halter av kemiska ämnen i vattenprov. Ett vattenprov innehåller en blandning av olika ämnen vilka tillsammans kan ha en större toxisk effekt än varje enskilt ämne, även kallat ”cocktail-effekt”. Den effektbaserade metoden fångar upp sådana cocktail-effekter och ger en bredare bild av föroreningssituationen. Analyserna genomförs av Örebro universitet under 2023.

Om projektet BIGDATA4RIVERS

Länsstyrelsen Östergötland har under perioden 2019–2023 deltagit i ett internationellt projekt som kallas BIGDATA4RIVERS. Projektpartnerskapet består av organisationer från Sverige, Portugal, Spanien, Frankrike, Grekland, Rumänien och Litauen.

Mer om projektet BIGDATA4RIVERS Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss