Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så minskar vi spridningen av invasiva främmande arter

illustration över att det är viktigt att torka badkläder och badleksaker innan man flyttar dem mellan olika vatten för att inte riskera att sprida invasiva främmande arter.

Torka badkläder och badleksaker innan du flyttar dem mellan olika vatten. Annars riskerar du att sprida invasiva främmande arter. Illustration: Typoform

För att hindra att biologisk mångfald tar stryk av invasiva främmande arter behöver fler lära sig att känna igen arterna och förstå hur de sprids. Nu påbörjar Länsstyrelsen Östergötland årets arbete med att informera om dessa arter, så att vi tillsammans kan minska spridningen.

Invasiva främmande arter sprids av människor, oftast helt omedvetet när man ägnar sig åt sin fritidssysselsättning, framför allt trädgårdsarbete, fiske eller båtliv. Naturvårdsverkets och Havs- och Vattenmyndigheten har gjort en undersökning av vuxna svenskars kunskap och beteende kring invasiva arter. Den visar att hela 80 procent av den vuxna befolkningen har ett fritidsintresse som gör att det kan vara bra att ha kunskap om invasiva arter.

– Länsstyrelsen Östergötland kommer att delta i en nationell informationssatsning som syftar till att uppmärksamma invasiva främmande arter och hur vi kan minska spridningen av dessa. Det är femte året i rad som Naturvårdsverkets och Havs- och Vattenmyndigheten samordnar den här informationssatsningen, och vi har varit med de senaste fyra åren, säger Nathalie Bjällerhag, samordnare för invasiva främmande landlevande arter på Länsstyrelsen Östergötland.

Årets tema på informationssatsningen är att uppmärksamma situationer där man riskerar att sprida invasiva främmande arter, och att visa hur man undviker detta. Arterna kan till exempel spridas genom att lämna trädgårdsavfall i naturen, tömma akvarievatten i en damm eller flytta båtar och fiskeredskap mellan vatten utan att rengöra dem. Nu vill vi visa hur man gör rätt för att inte sprida arterna vidare.

Länsstyrelsen Östergötland uppmanar även allmänheten att hålla utkik efter invasiva främmande arter i naturen och rapportera fynd på antingen www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. eller www.rappen.nu Länk till annan webbplats.. Tillsammans kan vi kartlägga utbredningen av invasiva främmande arter.

Invasiva främmande arter

Invasiva djur och växter som sprids i naturen orsakar stora problem. De tränger ut naturligt förekommande växt- och djurarter men kan också orsaka allvarlig skada på infrastruktur samt bära på sjukdomar som kan vara skadliga för människors och djurs hälsa. Invasiva främmande arter sprids både avsiktligt och oavsiktligt genom exempelvis utsättning av fisk och kräftdjur eller genom att växtavfall slängs i naturen. Det kostar samhället mycket pengar att begränsa och kontrollera spridningen och det är därför viktigt att arterna upptäcks tidigt eller helst hindras från att komma hit.

Det är alltid förbjudet att sprida de arter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka, signalkräfta och smal vattenpest. Det finns också arter som inte är förbjudna men som kan skada den biologiska mångfalden i Sverige. Det gäller till exempel sjögull, svarthuvad snigel, blomsterlupin och parkslide.

Mer information om invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Östergötlands hemsida Länk till annan webbplats.

Mer information om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss