Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Högriskområdet för fågelinfluensa upphävs

Höns

Foto: Birger Lallo/Scandinav bildbyrå

Nu upphävs restriktionerna för alla fjäderfän och fåglar som hålls för privat eller kommersiellt bruk. Det innebär att högriskområdet för fågelinfluensa upphävs. Vi är nu inne i en varmare period, en större andel av fåglarnas vårflytt är avklarad och smittspridningen av fågelinfluensa bedöms ha avtagit.

Detta innebär att fjäderfä och andra fåglar i fångenskap från och med 25 april 2023 återigen får gå utomhus. Hobbyhöns får nu gå fritt och det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang så som marknader i hela landet.

Sedan den 16 november 2022 har Östergötland varit ett av de utpekade högriskområden i landet för fågelinfluensa där restriktioner har gällt. Detta för att skydda fjäderfä från smittan. Säsongen 2022/2023 konstaterades betydligt färre utbrott än föregående år. Under 2023 har två besättningar drabbats. Senaste utbrottet av fågelinfluensa på tamfågel var i Skåne den 21 mars 2023. Efter en riskvärdering från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) beslutar nu Jordbruksverket att upphäva beslutet om högriskområdet för fågelinfluensa i sin helhet.

- Beskedet om upphävandet av högriskområde är efterlängtat, men faran är inte helt över. Viruset finns bland vilda fåglar och vi uppmanar alla som har fåglar att fortsätta vara noga med hygien och smittskydd för att minimera risken att få in smitta i besättningen. Det gäller särskilt om det finns många vattenlevande vilda fåglar eller flyttfågelsträck i närheten, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

SVA följer läget nationellt och internationellt och publicerar lägesbilder regelbundet. Om situationen förändras kan det bli aktuellt att införa restriktioner igen.

Var fortsatt uppmärksam

För att inte få in fågelinfluensa i sin besättning är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Viktigt att tänka på är att viruset kan finnas i spillning från vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Mer information om fågelinfluensa

Information om fågelinfluensa, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
Arbeta förebyggande och minska risken för smitta, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
Smittläge för fågelinfluensa, SVA Länk till annan webbplats.
Epidemiologisk lägesbild fågelinfluensa, pdf, SVA Länk till annan webbplats.

Rapportera gärna om du ser sjuka eller döda vilda fåglar på: Rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss