Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen beviljar bidrag till våtmarksutredning

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att bevilja ett nytt våtmarksprojekt inom bidragssystemet LONA (lokala naturvårdssatsningen). Det gäller en våtmarkssatsning i Söderköpings kommun.

Projektet som Länsstyrelsen Östergötland har beviljat denna beslutsomgång är ett samarbete mellan Söderköpings kommun, Skogssällskapet och en markägare. I projektet kommer de utreda förutsättningarna för att anlägga en våtmark på minst ett hektar. Det skulle kunna förbättra vattenkvaliteten i området, då det leder till flödesutjämnande effekter och bidra till en ökad biologisk mångfald. Projektet beviljas bidrag på 71 100 kronor.

Länsstyrelsen har fått in ansökningar från nio av länets tretton kommuner. Ansökningarna motsvarar åtgärder för knappt 10 miljoner fördelade på 14 projekt.

- Det är tråkigt att vi inte kunnat bevilja fler projekt, då LONA är ett bra sätt för kommunerna att kunna utföra naturvårds- och friluftslivsprojekt som inte rymmer sig i kommunens egen ekonomi. Men det är samtidigt positivt att det är så pass många av våra kommuner som tar tillfället i akt och ansöker om LONA-bidrag, säger Ann Holmlid, länsråd.

Anslaget från Naturvårdsverket för projekt inom LONA har minskats kraftig. För år 2023 har Länsstyrelsen fått anslag på cirka 500 000 kronor, vilket endast täcker redan påbörjade projekt och administration av dessa. Detta jämfört med anslaget för 2022 då Länsstyrelsen Östergötland fick 2,7 miljoner kronor.

- Det är självklart tråkigt att inte kunna bevilja fler projekt i år. Samtidigt vill jag tacka kommunerna för den tid de lagt ner på att ta fram projekt och skriva bra ansökningar och jag hoppas att de kommer att fortsätta sitt goda arbete även i framtiden när vi förhoppningsvis har bättre ekonomiska förutsättningar, säger Nathalie Bjällerhag, naturvårdshandläggare.

LONA - Lokala naturvårdssatsningen

Den lokala naturvårdssatsningen LONA är ett bidrag för att stimulera kommuners och ideella föreningars arbete med naturvård och friluftsliv utifrån egna idéer och lokala förutsättningar. LONA-bidraget har funnits sedan 2004. Det kan handla om allt från informationsspridning och kunskapsinsamling till anläggande av våtmarker. Bidragsnivån är maximalt 50 % av totalkostnaden på projektet.

År 2018 införde Naturvårdsverket våtmarker som ett eget bidragsområde. Det tillkom för att särskilt stimulera projekt som bidrar till att öka tillskottet till grundvattnet eller som stärker landskapets egen förmåga att hålla och balansera vattenflöden. Bidragsnivån är maximalt 90 % av totalkostnaden på projekt inom detta bidragsområde.

År 2020 gjorde regeringen en satsning för att förbättra situationen för vilda pollinatörer och pollinering. En del av de medel som regeringen satsar, fördelas till åtgärder inom LONA, den lokala naturvårdssatsningen. Denna satsning avslutades årsskiftet 2022/2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss