Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny invasiv art upptäckt i Vättern

fotografi på större rovmärla

Fotograf: Jonas Roth/Havs- och vattenmyndigheten

Vid provtagning av småkryp i Vätterns strandzon påträffades Större rovmärla för första gången i Sverige och Norden. Enligt den svenska riskklassificeringen av främmande arter placerar den sig i den högsta riskklassen. Det lilla kräftdjuret har orsakat stora problem på kontinenten och i Storbritannien då den konkurrerar ut inhemska arter.

Större rovmärla (Dikerogammarus villosus) har sitt ursprung vid Kaspiska havet. Den har med människans hjälp spritt sig till bland annat Polen, Tyskland, Storbritannien och Holland. Där är den nu allmänt etablerad.

– Sannolikheten att den kommer sprida sig runt stora delar av Vättern inom några år är tyvärr stor, säger Ulf Bjelke, limnolog på SLU Artdatabanken.

Aggressiv art

Större rovmärla är större och kraftigare än de svenska arterna och mer aggressiv, till exempel dödar den fler byten än den äter upp. När rovmärlan invaderar ett vatten förändras ofta smådjurssamhället och flera av de lokala arterna minskar kraftigt eller försvinner. Det är extremt olyckligt att den hittats just i Vättern, dessutom på flera lokaler.

Hittad tack vare miljöövervakning

– Vätterns strandzon har rik mångfald och höga naturvärden. Därför gör vi regelbundna inventeringar av vattenlevande insekter, kräftdjur och mollusker, säger Friederike Ermold, sakkunnig i vattenfrågor på Vätternvårdsförbundet som samordnar miljöövervakningsprogrammet för Vättern.

Det var alltså vid en rutinundersökning inom det som kallas miljöövervakning som man påträffade arten på tre lokaler utmed Vätterns östa sida.

– Upptäckten är ett bra exempel på vikten av miljöövervakningen för tidig upptäckt av främmande arter, säger Friederike Ermold.

Det är oklart hur arten nått Vättern. En förklaring kan vara att den följt med båtar eller annan utrustning som flyttats till sjön från andra vatten.

Hindra spridning

Att utrota arten bedöms vara omöjligt. Upptäckten ger oss dock en möjlighet att hindra spridning från Vättern till andra vatten. Det är vi människor som främst sprider denna typ av arter – och vi kan också göra något åt det.

– Se till att dina fiskeredskap och badleksaker är torra och rena innan du använder dem i ett annat vatten, säger Lina Tomasson, samordnare för invasiva främmande arter på Havs- och vattenmyndigheten.

För att undvika spridning är det några saker som är oerhört viktiga att tänka på:

  • TÖM ut allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas.
  • TORKA utrustning som dykardräkter, badleksaker, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Det räcker att de får lufttorka ett par dagar.
  • RENGÖR båtar och utrustning från växtdelar, djur och sediment innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

Fortsatt kartläggning av arten i Östergötland

Eftersom det inte är kartlagt hur arten kom till Vättern, planerar Länsstyrelsen Östergötland att inventera Motala ström och Göta kanal, samt några mindre tillflöden. Detta för att ta reda på om den större rovmärlan finns även där, och om den kan ha tagit sig till Vättern någon av dessa vägar, samt för att förebygga fortsatt spridning av arten.

– För att förebygga spridning är det viktigt att allmänheten har god kunskap om invasiva främmande arter och hur de sprider sig. De senaste åren har vi gjort flera informationssatsningar om invasiva främmande arter, varför de är problematiska och vad man bör göra om man stöter på dessa, säger Linnéa Carlzon, samordnare för vattenlevande invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Östergötland. Det är tydligt att vi måste fortsätta med detta arbete.

Fakta invasiva främmande arter

En främmande art är en art som människan har spridit medvetet eller omedvetet till områden där de tidigare inte har funnits. Arten har då etablerat sig utanför sitt naturliga utbredningsområde. Alla främmande arter ställer inte till med bekymmer men några kan ge stora problem för biologisk mångfald och samhället och kallas då för invasiva.

Läs mer

Filmklipp på en större rovmärla Länk till annan webbplats.

Fakta om större rovmärla hos SLU, Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Broschyr "Sprid inte främmande arter till våra sjöar" Länk till annan webbplats.

Om invasiva främmande arter hos Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Om invasiva främmande arter på Länsstyrelsens Östergötlands hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss