Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på storskarv

Storskarv med utfällda vingar i vatten.

Foto: Göran Nyrén/Scandinav bildbyrå

Länsstyrelsen Östergötland har gett tillstånd till skyddsjakt på storskarv i Östersjön inom Östergötlands län. Skyddsjakten ska motverka skador på fiskbestånd under delar av fiskarnas föryngringsperiod.

Inventeringsresultat visar att skarven ökat kraftigt sedan millenniumskiftet i Östergötlands län. I dag finns cirka 6 500 häckande par, vilket motsvarar drygt 30 000 skarvar. Flest häckande par återfinns i skärgården.

Skarven har genom sin predation av fisk en negativ påverkan på fiskbestånden och därför också en negativ påverkan på både yrkes- och fritidsfisket. Enligt undersökningar kan en skarv äta i snitt 500 gram fisk per dygn.

Under 2022 tog Länsstyrelsen Östergötland fram länets första förvaltningsplan för skarv. Målsättningen är bland annat att motverka skarvens påverkan på fiske och fiskbestånd genom att möjliggöra skrämsel- och skyddsjaktsinsatser. Utifrån förvaltningsplanen har Länsstyrelsen nu fattat beslut om tillstånd till skyddsjakt efter storskarv inom Östergötlands skärgård. Totalt får högst 2 000 skarvar fällas.

– Skyddsjakten är ett verktyg för att freda redan känsliga fiskbestånd som abborrens. Genom att jaga skarv inom viktiga föryngringsområden för fisk ges möjlighet att skrämma bort skarven från dessa områden under större del av fiskarnas föryngringsperiod, säger Jim Forsberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Jakten får ske under mars månad inom Östergötlands del av Östersjön, samt från den 1 mars till och med den 15 maj inom utvalda områden som finns angivna som bilaga till beslutet. För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten krävs att jägarna redovisar resultatet av skyddsjakten. Därför ska jaktrapport lämnas på Länsstyrelsens webbplats snarast möjligt efter att skarv har fällts.

Läs hela Länsstyrelsens beslut här Pdf, 2.9 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss