Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Opastöriserad mjölk säljs
från gårdar – men alla
känner inte till reglerna

Glas och kanna med mjölk i som står på en höbal framför en åker.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Östergötland har märkt av att det finns kunskapsluckor i länet när det gäller reglerna kring opastöriserad mjölk. För att undvika att bakterier sprids är det viktigt att både mjölkproducenter och konsumenter känner till dessa.

Länsstyrelsen Östergötland kontrollerar företag som levererar opastöriserad mjölk direkt till konsumenter i länet. Detta för att säkerställa att regler följs för livsmedelshygien, att konsumenterna får rätt information och att endast små mängder säljs eller skänks.

Opastöriserad mjölk är mjölk som inte har hettats upp till en viss temperatur. Upphettningen, pastöriseringen, görs för att avdöda bakterier som kan göra oss sjuka.

– Opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier som exempelvis campylobacter, ehec och listeria. Därför vill Länsstyrelsen Östergötland informera om vilka regler som gäller vid leverans av opastöriserad mjölk direkt till konsument, säger Johanna Andersson, Primärproduktions- och djurskyddshandläggare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Registrera dig

Det finns regler för hur du som är mjölkproducent får sälja eller ge bort opastöriserad mjölk. Bland annat måste du registrera det hos Länsstyrelsen. Observera att du ska registrera en produktionsinriktning för mjölkproduktionen och en annan produktionsinriktning för opastöriserad mjölk.

Du registrerar utlämning av opastöriserad mjölk:

Vid leverans

Opastöriserad mjölk som levereras direkt till konsument får endast lämnas ut på gården, produktionsplatsen. Mjölken får inte levereras till detaljhandeln. Den ska tappas upp i samband med överlåtelsen till konsumenten. Det är alltså inte tillåtet att tappa upp mjölk i förväg.
Du får lämna ut max 70 liter opastöriserad mjölk i veckan. För varje leverans ska du löpande dokumentera datum och levererad mängd mjölk.

– Man får inte heller sälja opastöriserad mjölk via REKO-ring. För att sälja mjölk via en REKO-ring måste mjölken vara pastöriserad. Den som säljer mjölken måste också skicka in en anmälan om registrering till kommunen eftersom pastörisering av mjölk är en verksamhet som hör till ledet efter primärproduktionen, berättar Johanna Andersson.

När mjölken levereras ska en skriftlig information lämnas till konsumenten. Den skriftliga informationen ska innehålla följande:

  • Upplysning om att mjölken är opastöriserad och därför kan innehålla hälsofarliga bakterier.
  • Rekommendation om att mjölken ska kokas eller användas i maträtter som värms upp innan konsumtion.
  • Upplysning om att det är särskilt viktigt att barn, gravida och personer med nedsatt immunförsvar inte konsumerar mjölken innan den har värmts upp.
  • Anvisning om hur mjölken ska förvaras.

Hygienkrav

Vid leverans av opastöriserad mjölk direkt till konsument ska de allmänna hygienreglerna för primärproduktion i hygienförordningen vara uppfyllda. Det finns även särskilda hygienkrav för produktion av opastöriserad mjölk, särskilda hygienkrav på produktionsanläggningen, och särskilda kvalitetskriterier för opastöriserad mjölk i förordningen om hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Det innebär att du som levererar opastöriserad mjölk direkt till konsument har ansvar för att mjölken är säker och inte medför en risk för människors hälsa. Mjölken får inte bli förorenad eller utsättas för annan skadlig påverkan innan den levereras. Till exempel måste mjölken förvaras tillräckligt svalt och rent samt hanteras under hygieniska förhållanden.

Informationsblad från Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss