Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vänsö naturreservat

Vänsö naturreservat är ett avsnitt med värdefull skärgårdsnatur som utgörs av fyra små öar med sinsemellan varierande naturtyper och historiskt nyttjande.

På ön Djurholmen – Enskär, är växer en äldre tallskog som är mycket rik på död ved. Här finns en exklusiv skalbaggsfauna som lever i och av den döda veden. Några av arterna som kan nämnas är de hotade arterna reliktbock och barrpraktbagge. På ön Tväsäck växer den unga tallskogen i en tät kärna omgiven av gamla tallar på impediment.

På Fyrholmen finns grova lindar som tidigare varit hamlade. Här finns en rik lavflora på jätteträden. Av dessa arter är 11 hotade bland annat ladlav och blyertslav.

Den södra ön, Kattelskär, består av tallskog med utvecklat buskskikt. Strukturen bär mycket tydliga spår från betestiden med stor luckighet och grova träd som har grova, utspärrade grenar lång ner på stammen.

För dig som besökare

Öarna i reservatet kan endast nås med egen båt. Reservatet har inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Du som vill besöka området startar lämpligen från Mon där det finns kajakuthyrning, båtramp och camping.

Ett par av öarna betas sommartid av får. Vi rekommenderar att du inte går in iland med hund på dessa öar eftersom det kan göra betesdjuren stressade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Vänsö naturreservat ur beslutet från 2005. Texten är förenklad:

 • Du får förtöja båt maximalt två dygn i följd vid samma strand.
 • Du får tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Du får inte landa med luftfarkost eller köra motorfordon. Undantag gäller för båt
  i vattenområdet.
 • Du får inte på ett störande sätt köra vattenskoter, åka vattenskidor eller liknande.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får endast göra upp eld på anordnad och skyltad grillplats, om sådan finns.
 • Du får inte på någon sätt göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva kommersiell verksamhet. Undantag gäller för yrkesfiske.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 56,6 hektar

Skyddsår: 2005

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss