Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tataremossen naturreservat

Tataremossen är en typisk tallrismosse. Området fredades redan år 1946.

Den lilla sjön Tataregölen omges av en typisk tallrismosse. Århundraden av vitmossor och andra växter som här har vuxit och dött har bildat ett tjockt lager torv över den blöta marken. Det kallas gungfly, och det gungar mycket riktigt under fötterna om du går över mossen. På mossen växer typiska arter som skvattram, dystarr, odon, tranbär och rosling. Men även rariteter som till exempel den lilla orkidén myggblomster. Runt tallrismossen finns blötare kärrpartier, så kallad lagg. Och bortom laggen växer sumpskog, det vill säga skog på blöt mark. Här står granar och björkar på socklar av uppresta rötter.

För dig som besökare

För att komma till Tataremossen ska du välja vägen som leder in till området västerifrån. Här finns ingen anordnad parkering men det finns möjlighet att ställa en eller två bilar längs med vägen som går genom reservatet. Tänk på att inte blockera vägen för andra fordon. I detta reservat finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Tataremossens naturreservat ur beslutet från 1996. Texten är förenklad:

 • Motorfordon får endast köras på befintlig bilväg.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte fånga och samla in insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte elda.
 • Du får inte anordna tävlingar eller läger.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 20 hektar

Skyddsår: 1946 (domänreservat) och 1996 (naturreservat)

Kommun: Ydre

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss