Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nävsjömossen naturreservat

Kring Nävsjön i Kolmården ligger detta myr- och våtmarksområde. Ett fint utflyktsmål för den vandringssugne. Området är populärt för fritidsfiske.

Nävsjömossens naturreservat är ett stort myrområde bestående av Nävsjömossen, Blackglomossen, Hjortronmossen och Svartsjömossen. I området finns även inslag av gammelskog, med tallar äldre än 200 år. Denna gammeltallskog var en gång dominerande i detta landskap.

Växtlivet i reservatet är rikt med arter som fläckigt nyckelblomster, tibast och kärrviol. Den blöta och svårframkomliga myren doftar av pors och skvattram och i de fuktiga sumpskogarna trivs klibbal och sällsyntheter som hållav och dunmossa.

Många fåglar trivs vid den grunda skogssjön. Bland dessa kan du få skåda storlom, drillsnäppa och gråtrut. Orre, tjäder, trana och örn är andra fåglar som lever i området.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka tio bilar finns i sydvästra änden av reservatet (se kartan nedan). Vid parkeringen finns grillplats, vedförråd och bord under tak. I reservatet finns fina möjligheter för dig som vill vandra längre sträckor. Den markerade vandringsleden utgår från parkeringen och tar dig på en slinga på cirka två kilometer runt i naturreservatet. Marken är för det mesta flack och lätt att vandra men spången blir snabbt hal när det är fuktigt.

Den som vill vandra ännu längre kan fortsätta vidare in på Sörmlandsleden som går runt hela Nävsjön. Denna led passerar även Nävsjöns naturreservat i Sörmlands län, en liten urskogspärla som formats av flera bränder.

På en udde ut i Nävsjön finns en eka som reservatsbesökare kan låna för att ro i sjön och kanske göra ett besök på ön Ravalen. Tack för att du lämnar båten på samma ställe i gott skick för nästa besökare. I närheten av ekan finns även ett vindskydd med eldstad. Cirka 500 meters promenad från vindskyddet finns ett dass.

Utmed leden finns ett flertal anordnade grillplatser och rastplatser. Elda endast på de anordnade grillplatserna. Bygg inte nya eldplatser! Ved tar du med dig själv eller hämtar i något av de två vedförråden som finns vid parkeringen eller i närheten av dasset.

I Nävsjön går det att fiska året runt. Fiskekort löser du hos Nävsjöns sportfiske som även har båtar och en enkel stuga för uthyrning i norra änden av Nävsjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Nävsjömossens naturreservat från beslutet taget år 2013. Texten är förenklad:

 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel. Undantag gäller för jakthund under tillåten jakt.
 • Du får inte gräva upp växter eller samla mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd eller samla småkryp och insekter.
 • Du behöver ha tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar.
 • Du behöver ha tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 181 hektar

Skyddsår: 2013

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss