Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nästången naturreservat

Nästångens naturreservat är ett område med gammal barrskog och ovanligt mycket asp. Detta bidrar till ett rikt biologiskt liv.

I södra delen av reservatet finns odlingsrösen och gamla åkertegar, som är spår av äldre tiders odlingsarbete. I grönskan under hasselbuskar och träd växer bland annat linnea, knärot, blåsippa och vätteros.

Öster om vägen i norra delen av området löper en så kallad förkastning, en sprickzon i berggrunden. Här är landskapet kuperat och mycket brant, med stora stenblock. Det kan därför vara svårt att ta sig fram och lätt att snubbla över stenar och döda träd på marken.

Alla döda och förmultnade träd bidrar till att det är gott om mossor och svampar. Det går att hitta flera sällsynta arter, exempelvis grön sköldmossa, kandelabersvamp och vedticka. I reservatet finns också många lavar som växer främst på gamla ädellövträd och asp, bland annat rosa skärelav, lunglav och aspgelélav.

I Nästångens naturreservat trivs fåglar som stjärtmes, grönsångare, järpe, gröngöling och mindre hackspett.

För dig som besökare

En parkering finns utmed väg 134 mellan Österbymo och Kisa. Parkeringen har plats för minst tio bilar. Ett grillplats med bänkar under tak finns vid norra änden av sjön Östersjön. I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet. För att fiska i Östersjön krävs fiskekort som gäller i Bulsjöåns fiskevårdsområde. Fiskekort går att köpa via ifiske.se

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Nästångens naturreservat från beslutet taget år 2009. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar genom att ta ved, bryta kvistar, eller fälla träd.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 58,5 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Ydre

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss