Vad behöver kommuner för att lyfta jämställdhet?

Denna kartläggning av jämställdhetsarbetet i Örebro läns kommuner genomfördes i syfte att ge ett underlag för hur det strategiska arbetet med jämställdhet i fortsättningen bör bedrivas för att nå en ökad måluppfyllelse av de jämställdhetspolitiska målen. Huvudsakligen bygger den på djupintervjuer med kommundirektörer och HR-direktörer i kommunerna, kompletterat av en genomläsning av centrala budgetar för 2022 och fokusgruppsamtal med representanter från verksamheterna. Studien visar att kommunerna anser att frågor om jämställdhet, jämlikhet och social hållbarhet är viktiga frågor som behöver prioriteras i verksamheten. Mycket bra arbete görs ute i kommunerna. Kompetenta medarbetare både på chefs- och verksamhetsnivå driver aktivt frågorna i verksamheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=148&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss