Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Återinventering av större vattensalamander i tio Natura 2000-områden i Örebro län

I denna inventering återbesöktes under 2021 tio Natura 2000-områden i Örebro län vilka tidigare besökts och inventerats genom visuell observation av levande individer av större vattensalamander, Triturus cristatus sommaren 2002 (Gustafson, Hellberg, Andersen Malmgren 2004). Tre av dessa områden inventerades också på förekomst av levande djur 2017 (Fossmo 2017). Den här redovisade inventeringen genomfördes med vattenprovtagning för vidare verifiering av förekomst av större vattensalamander genom eDNA-analys. Totalt analyserades insamlade prover från 46 olika småvatten och våtmarker. Resultaten av det tre inventeringarna är någorlunda likartade och visade på förekomst av större vattensalamander i strax över hälften av de inventerade eller provtagna vattnen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=188&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss