Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv

Risken för global uppvärmning, med svåra följder, är starkt sammankopplad med hur vi handskas med grundämnet kol. Växande skog tar genom fotosyntes upp koldioxid från luften och binder kolet i sina vävnader. Skogen är en potent kolfälla. I ett land med mycket skog, som Sverige, debatteras därför skötsel av skog ur klimatperspektiv. Skogen och skogsbruket ska tillgodose många olika krav. Klimatfrågan är viktig, men hänsyn måste även tas till skogsbrukets och industrins behov, miljö- och naturskyddsfrågor, rekreation, friluftsliv, kulturmiljövård med mera. För att alla olika intressen ska balanseras behövs en gemensam faktagrund. Denna skrift utgör en del av en sådan faktabakgrund. Rapporten är framtagen av Skogforsk, Skogsbrukets forskningsinstitut, som också ansvarar för innehållet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2020_5&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss