Kartläggning av statlig närvaro och service i länen – en fastställd metod för löpande uppföljning

Regeringen gav 2020 länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga den statliga närvaron och servicen i länen samt att vidareutveckla myndighetssamverkan. I denna rapport presenteras en uppföljningsmetod och modell för hur länsstyrelserna löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro och service. Modellen består av fyra delar: Statlig närvaro, Statlig service, Myndighetssamverkan och Samlad regional bedömning av statlig närvaro och service.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=T_2020_19&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss